Bygg- og anleggsteknikk

Du lærer

 • produksjon og oppføring av nye bygninger og anlegg
 • ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg
 • om tekniske installasjoner
 • om kvalitet og sikkerhet
 • materialkunnskap

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • god til å samarbeide

Du kan bli

 • vei- og anleggsfagarbeider eller asfaltør
 • banemontør eller anleggsmaskinfører
 • maler, murer, tømrer eller rørlegger
 • stillasbygger, taktekker eller blikkenslager
 • trevaresnekker eller glassfagarbeider

Arbeidssteder

 • offentlig eller privat virksomhet
 • større eller mindre håndverksbedrifter
 • industri- eller entreprenørbedrifter

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer på:

Her kan man legge inn tekst hvis man vil skrive litt om f.eks søknad eller legge inn lenker til relevant informasjon

 • Første år

  Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

  I Åfjord har vi lange og gode tradisjoner på solid arbeid innenfor dette fagfeltet; og Åfjord vgs bygger videre på disse tradisjonene gjennom samarbeid med lokalt næringsliv innenfor bygg- og anleggsbransjen.

  Det er alltid behov for folk med utdanning innenfor disse fagområdene fordi det stadig er behov for nye bygg eller anlegg, eller restaurering av gamle.

  Programområdet Bygg- og anleggsteknikk, Vg1, vil gi deg en viss innsikt innenfor mange fag; og grunnleggende ferdigheter som gir deg bakgrunn for å velge videre i Vg2. Du vil møte materialer som tre, betong, ulike metaller og kjemiske stoffer. Håndtering av verktøy og maskiner av mange slag vil inngå i opplæringa. Oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner er sentralt.

  Det nære samarbeidet vi har med næringslivet, gjør at elevene får en del av opplæringa i praksisperioder i bedrift.

 • Andre år

  Vg2 Anleggsteknikk

   Ved Åfjord VGS er VG2 Anleggsteknikk den mest etterspurte og spesielle linjen, dette av den enkle grunn at det finnes bare et fåtall skoler med denne linjen i landet.

  Elevene som kommer inn på denne linjen er vanligvis veldig motiverte og villige til å lære, og kunnskapen man kan erverve her er mangfoldig. Noen kommer hit med en del erfaringer fra før, mens andre starter på bar bakke ut fra nysgjerrigheten til linjen.

  Åfjord VGS er kjent for å være en intim skole med godt miljø, både elevene og lærerne i mellom. Skolen stiller med erfarne lærere med lang fartstid innen anleggsbransjen, noe som igjen knytter skolen tett opp til bedriftene i kommunen og regionen, derav blant annet Tore Løkke As og Johs J. Syltern AS. Samarbeidet mellom skolen og bedriftene resulterer i en moderne maskinpark ut i fra dagens behov for opplæring. I løpet av skoleåret får elevene opplæring på hjullaster og gravemaskin. De får kompetansebevis på at de kan føre disse to maskinene.

   Anlegg og ekskursjoner

  Opplæringen ved Åfjord VGS er lagt opp med lange intensive praksisperioder mellom perioder med teori på skolen, samt en god del utflukter til anlegg i nærområdet. Av disse kan nevnes fastlandsforbindelsen til Linesøya, vindmølleanlegget i Bessaker, og Fosenvegene. I tillegg til dette har vi hatt ekskursjon til Fosen Pukkverk og vi bruker steinbruddet til Johs. J. Syltern AS til praksis i fjell og bergverksfaget. Vi er stadig på besøk når de lokale firmaene utvider eller moderniserer maskinparken. Vi er også innom maskin og utstyrsleverandører i Trondheim blant annet PON, Volvo maskin og Brødrene Dahl for å se på nye maskiner, utstyr og fasilitetene deres

  Kurs

  Elevene får i løpet av skoleåret bla følgende kurs

  • 32 t sikkerhetskurs for masseflyttningsmaskiner
  • Arbeidsvarslingskurs del 1
  • Førstehjelpskurs
  • ADK1 kurs (rørlegging)
  • Arbeider nær strømførende anlegg

   Praksisen

  Skolen har et eget øvingsfelt oppe i Mørreaunet, ca 8km fra skolen, hvor en stor del av den praktiske opplæringen gjennomføres. Der får elevene innblikk i alt fra det daglige vedlikeholdet med maskinene, tomtegraving, nivellering, grøftegraving og rørlegging. I løpet av året får elevene også muligheten til å være med på prosjekter i nærmiljøet, som for eksempel tomtegraving, grøftearbeid og andre oppdrag som er relevante, samt at skolen legger opp til lengre utplasseringsperioder i bedrifter.

  Anleggslinja har investert i GPS stikningsrover og maskinstyringssystem og har montert dette på en maskin. Elevene får dermed også opplæring i praktisk bruk av dette hjelpemidlet Målet i løpet av skoleåret er at alle elevene skal ha innblikk i den grunnleggende håndteringen av maskinene, samt kunne redegjøre for den teoretiske delen, som er minst like viktig som den praktiske. Et annet emne som har kommet mer og mer inn i handverksbransjen de siste åra er helse, miljø og sikkerhet, som tar siktet på å gjøre arbeidslivet tryggere for enhver arbeidstaker, noe som også denne skolen legger stor vekt på. Anleggsteknikk har også ekstra fokus på kosthold og helse. Vi har en kokk innom 2 ganger i løpet av skoleåret for å lære anleggselevene å lage sunn og billig mat. Vi har også 2 timer ekstra kroppsøving i uka.

   Les mer om vg2 Anleggsteknikk på vilbli.no

  Vg2 Byggteknikk

 • Lærling

  Det er stort behov for arbeidskraft i bygg- og anleggsbransjen og de fleste får læreplass før de har avsluttet Vg2

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no