Hospitering hos 1HO

dekketbord.jpg

Vi har tatt imot elever fra 10. klasser ved nære grunnskoler. De fikk være med i undervisningen til studieretningene våre. Her kan du lese hva faglærer Elise skriver om hospiteringen i Helse- og oppvekst.

I uke 46 og 47 hadde HO besøk av hospitanter. Vi laga mat sammen, taco og spiste sammen på langbord. Elevene var delt i grupper og alle hadde ulike oppgaver i forbindelse med matlaging, forberedelse og opprydning.

 

 
Hospitantene fikk også lære litt om hygiene, som er et av temaene på helse og oppvekst. De laget plakater med instruksjon på riktig håndvask og fikk også prøve praktisk hvordan man skal vaske hendene riktig nå man jobber innen helse og oppvekstsektoren.

  

Videre hadde vi en oppgave hvor elevene og hospitantene skulle tegne kropper, med seg selv som modeller, og tegne og sette navn på så mange organer de klarte. Vi kåra en vinner som hadde den beste tegningen. Vi avslutta begge ukene med quiz (Ukenytt) på fredagen.

 

Se flere bilder fra de andre studielinjene på vår Facebookside.