Informasjon om rivningsarbeid Åfjord vgs

Byggeplass Åfjord vgs