Informasjon til foresatte.

design-desk-display-eyewear-313690.jpg

Til foresatte for elever ved Åfjord vgs

For å sikre at viktig informasjon når foresatte til elever ved Åfjord vgs, ber vi om at alle med elever under 18 år logger seg inn på IST Everyday med minID på følgende lenke:

IST Everyday

Her må dere legge inn kontaktinformasjon, som telefonnummer og e-postadresse, slik at dere kan motta evt. fellesmeldinger som skolen går ut med. Gjennom Everyday har foresatte også tilgang til elevenes timeplaner, merknader og fravær. 

Ta gjerne kontakt med skolen hvis noe er uklart, eller dere lurer på noe.

Brukerveiledning:

Everyday for foresatte.

Viktig presisering:

Det er ikke anledning for elever å ta på seg jobb i skoletiden. Stenging av skolen er en helsedugnad for å hindre smitte. De er ikke fritatt fra undervisning. Elevene skal derfor være hjemme og ha undervisning via nettbaserte tjenester. ­

Vi viser ellers til allerede publisert informasjon til elever som finnes på skolens hjemmeside.                                                                       

Lise Henriksen

Rektor, Åfjord vgs