Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi

Programfag (420 timer)
Hvilke fag du kan velge, er avhengig av skolens tilbud.
280 timer skal brukes til programfag fra språk, samfunnsfag og økonomi (se listen nedenfor). Du må velge minst to ulike fag. Hvert fag skal ha minst 280 timer over to år.
Vi tilbyr:

Historie og filosofi

Politikk, individ og samfunn

140 timer skal brukes til programfag fra studieforberedende utdanningsprogram.Du kan velge mellom programfag fra språk, samfunnsfag og økonomi (se listen over) eller programfag fra andre programområder i studieforberedende utdanningsprogram (se listen nedenfor).

Realfag

Friluftsliv1

Teknologi og forskningslære