Bestilling av vitnemål og kompetansebevis

Du kan bestille nytt vitnemål/ kompetansebevis. Merk at dersom du har tatt privatisteksamen i et annet fylke enn Trøndelag trenger vi kompetansebevis fra eksamenskontoret i det aktuelle fylket. Om du trenger en engelsk oversettelse av dokumentet kan dette også ordnes.

NB! Siste frist for bestilling av dokumentasjon:
Som skal oversendes til Samordna Opptak før 1. juli, er 27. juni
Etter denne datoen kan vi ikke garantere at du mottar dokumentasjonen innen fristen.

Tjeneste Pris
Første vitnemål / kompetansebevis (bokmål, nynorsk, sør-samisk, engelsk) Gratis
Mistet vitnemål / kompetansebevis (bokmål, nynorsk, sør-samisk, engelsk) Gratis
Utskrift av vitnemål / kompetansebevis ved endring av navn / fødselsnummer Gratis
Duplikat av vitnemål / kompetansebevis (bokmål, nynorsk, sør-samisk, engelsk) Gratis
Oppdatering av vitnemål etter privatisteksamener Gratis
Utskrift / duplikat av terminkarakterbevis Gratis
Attesterte kopier av vitnemål og kompetansebevis Kr. 5,- per kopi

Bestillingsskjema

Hva slags dokumentasjon trenger du ?

 

Sist oppdatert 06.06.2023