Skoleskyss

Illustrasjonsbilde skoleskyss

For inneværende skoleår vil ansvaret for skolekyssen være delt. I tidligere Sør-Trøndelag er AtB fullt ansvarlig for utføringen og organiseringen av skoleskyssen. I nord vil det for inneværende skoleår være tidligere Nord-Trøndelag fylkeskommune som er ansvarlig.
AtB vil ha fullt ansvar f.o.m. skoleåret 2018/19.  

Gå til Trøndelag fylkeskommunes hjemmesider for informasjon og søkeportal

Sist oppdatert 28.06.2018