Elev-PC

Elev-PC illustrasjonsbilde

Alle elever i videregående skole må ha en datamaskin. Trøndelag fylkeskommune vil fra skoleåret 2018/2019 ha en PC-ordning der elevene eier datamaskinen selv. Det vil si at elevene kan ta med seg en maskin (som må oppfylle noen minstekrav), eller de kan kjøpe en ny PC av fylkeskommunen til redusert pris.

Elevene har selv ansvar for å stille med en bærbar datamaskin til skolestart og holde denne i orden. Fylkeskommunen gir elevene tilgang til programvare som trengs til undervisningsformål.

Gå til Trøndelag fylkeskommunes hjemmesider for mer informasjon og bestilling

Sist oppdatert 29.06.2018