Klage på karakter

man-2562325_1280.jpg

Viktig informasjon for de som vurderer å klage på karakterer.

Standpunktkarakter:

  • For vg3 blir standpunktkarakterene offentliggjort tirsdag 4. juni og klagefrist er fredag 14. juni.
  • For vg1 og vg2 blir standpunktkarakterer offentliggjort mandag 17. juni med klagefrist torsdag 27. juni.

Fristen for å klage på standpunktkarakteren er 10 dager fra karakteren publiseres i VIS. Fristen for å levere vitnemål til Samordna opptak er 1. juli. Avgangselever som vurderer å klage, bør sette i gang prosessen så snart som mulig etter at standpunkt er publisert.

Vurderer du klage på standpunkt gjør du som følger:

  1. Snakk med faglærer. I ytterst få tilfeller er karakteren ført feil og vi får rettet opp umiddelbart.
  2. Snakk evt med assisterende rektor, som er ansvarlig for klagebehandlingen ved skolen, for å få veiledning.
  3. Du leverer klagen i skriftlig format til skolen, enten på papir i informasjonsskranken, eller digitalt via:

Skolen vil så innhente uttalelse fra faglærer og rektor og oversende klagenemnda. Klagenemnda vurderer ikke om karakteren er riktig, men om karakteren er satt på riktig grunnlag og etter vurderingsforskriften.

Får du medhold i saken din, sendes den tilbake til skolen og faglærer og rektor må sette ny karakter. Konsekvensene kan bli at du enten går ned i karakter, går opp i karakter eller blir stående med samme karakter. Ny karakter er endelig og kan ikke påklages. Får du ikke medhold, er saken avsluttet.

Klage på skriftlig eksamen:

Fellessensuren foregår fra 19. – 21. juni, og du må i denne perioden sjekke VIS for eksamensresultat.

Før du leverer klage på eksamen bør du rådføre deg med faglæreren din. Fristen for å klage er 10 dager etter at du skal være gjort kjent med eksamenskarakteren din.

Klage på karakter på skriftlig ekamen registrerer du i VIS ved å gå inn på vurderinger. I 10 dager etter at eksamenskarakteren er offentliggjort vises det en egen knapp, som det står klage på. Trykk på knappen og registrer din klage. Trykk godkjenn vilkår og send inn klagen.

image1.png

Hurtigklagefrist for avgangselever som søker opptak til høyere utdanning er onsdag 26. juni kl.1200.

Når det gjelder karakter til skriftlig eksamen, vil klagesensur vurdere alle sider ved karakterfastsettingen. Hvis denne finner at karakteren er rimelig i forhold til eksamensprestasjon vil du bli stående med samme karakter. Hvis denne finner at karakteren er urimelig i forhold til prestasjon, settes det ny karakter. Du kan gå opp i karakter, eller bli stående med samme karakter. Ny karakter er endelig og kan ikke påklages.

Klage på ikke-skriftlig eksamen:

Det kan kun klages på formelle feil ved gjennomføringen av ikke-skriftlig eksamen. Det kan f.eks være at strømmen går. Du har altså ikke anledning til å klage på selve karakteren.

Dersom du får medhold i klagen, skal karakteren annulleres, og du har rett til å gå opp til ny eksamen. Dersom du velger å gå opp til ny eksamen, skal prøvesvaret bedømmes av en ny sensor. Gjelder klagen i et trekkfag, skal trekkingen av fag gjøres på nytt.

Fristen for klage er 10 dager etter at du fikk karakteren din.

Du leverer klagen i skriftlig format til skolen, enten på papir i informasjonsskranken, eller digitalt via: