Ressurssenteret

Byåsen videregående skole har et eget ressurssenter. Senteret utvikler, formidler og gjennomfører opplæringstiltak innen både offentlig og privat sektor, som skreddersys den enkeltes behov. I denne prosessen vil skolen være en pådriver for å få synliggjort behov, og derfor ha god kontakt med arbeidsliv og kompetansemiljø.

Ressurssentere vil også bidra til utviklingen av Byåsen videregående skole som en fremtidsrettet skole.
Ressurssenteret vil være med i et nettverk med de andre ressurssentrene ved de videregående skolene.

Vi tar mål av oss å tilby spesialtilpasset voksenopplæring i samsvar med ønsker og behov fra våre kunder. Et samfunn i stadig hurtigere endring krever en kontinuerlig utvikling/ tilpasning i form av økte krav til fagkompetanse og omstillingsevne både fra arbeidstakere og arbeidsgivere ("livslang læring"). ressurssenteret skreddersyr oppdaterte kurs for voksne fra de fleste fagområder på den videregående skoles nivå. Aktivitetene omfatter i prinsippet all kurs- og etterutdanningsvirksomhet med utspring i skolens kompetanse, lærerkrefter, utstyr og lokaliteter. ressurssenteret har ansvar for all opplæring som ikke retter seg mot skolens ordinære elever.

Ønsker du å leie rom/lokaler på Byåsen vgs ?

Gå til denne siden for å bestille

Byåsen vgs / NAVITAS tilbyr kurs for F-gass sertifisering kategori 1 og 2, F-gass fornyelse,

Se oversikt over kurs her.

Etter 1. oktober 2018 blir det krav om personlig godkjenning som kontrollør og teknisk leder.
Dagens kontrollører og tekniske ledere som er registrert på overgangsordning før 1. oktober 2018, kan gjennomføre en avkortet opplæring.

Avkortet opplæring består av et kurs på 23 timer for lette kjøretøy
Opplæringen vil være fordelt på 9 timer teori og 14 timer praktisk opplæring.
Du kan bare gjennomføre avkortet opplæring i den kjøretøykategorien du er registrert på overgangsordning.
I tillegg må du levere politiattest som viser at du er skikket for oppgaven.

Bestille kurs her.

Ressurssenteret tilbyr bokbestilling for 2 emner. TIP VG3, samt TOF1 og TOF2. Oppgi antall for de bokserier du ønsker å bestille!

Bestill bøker her.

Sist oppdatert 26.03.2021