Ressurssenteret

Byåsen videregående skole har et eget ressurssenter. Senteret utvikler, formidler og gjennomfører opplæringstiltak innen både offentlig og privat sektor, som skreddersys den enkeltes behov. I denne prosessen vil skolen være en pådriver for å få synliggjort behov, og derfor ha god kontakt med arbeidsliv og kompetansemiljø.

Ressurssentere vil også bidra til utviklingen av Byåsen videregående skole som en fremtidsrettet skole.
Ressurssenteret vil være med i et nettverk med de andre ressurssentrene ved de videregående skolene.

Vi tar mål av oss å tilby spesialtilpasset voksenopplæring i samsvar med ønsker og behov fra våre kunder. Et samfunn i stadig hurtigere endring krever en kontinuerlig utvikling/ tilpasning i form av økte krav til fagkompetanse og omstillingsevne både fra arbeidstakere og arbeidsgivere ("livslang læring"). ressurssenteret skreddersyr oppdaterte kurs for voksne fra de fleste fagområder på den videregående skoles nivå. Aktivitetene omfatter i prinsippet all kurs- og etterutdanningsvirksomhet med utspring i skolens kompetanse, lærerkrefter, utstyr og lokaliteter. ressurssenteret har ansvar for all opplæring som ikke retter seg mot skolens ordinære elever.

Vil du leie rom på Byåsen vgs o.l følg denne linken.

Bestill lærebøker for TIP VG3 samt for TOF1 og TOF2.

Sist oppdatert 22.06.2018