Kontakt

Postadresse:                                           
Byåsen Videregående skole                                    Send oss en henvendelse
Postboks 5655 Torgarden
7484 Trondheim                                                      

Besøksadresse:
Selsbakkveien 34, 7027 Trondheim

Sentralbord: 74174210

Bilverksted kundemottak: 74174632
Ressurssenter: 74174481
Tilsynsvakt (kveldstid): 482 71 689
Vakttelefon driftsavdeling utenfor normal arbeidstid, helg og ferie: 948 32 880

Fakturaadresse:
Trøndelag fylkeskommune
Sentralt fakturamottak
Postboks 2567
7735 Steinkjer
Merkes: 3211 + navn på bestiller eller avdeling

Organisasjonsnummer i ELMA for e-faktura: 817 920 632
e-faktura merkes 3211

Sist oppdatert 21.06.2023