Elevtjenesten

Elevtjenesten er et tilbud til alle elever ved skolen. Elevtjenesten skal bidra til å gjøre skoledagen best mulig for elevene, skape livsmestring og glede.
Dette gjøres gjennom samarbeid med elever, foresatte og lærere.

Elevtjenesten ved Byåsen videregående skole består av rådgivere, oppfølgingstjeneste (OT), helsesykepleiere, psykolog og pedagogisk-psykologisk rådgivere fra PPT.

Vi kan også tilby samtale med forebyggendekontakt i politiet, uteseksjon og prest.

Dette utvidete støtteapparatet er tilgjengelig når du eller klassen din har behov for det. Enkeltvis og i samarbeid prøver vi å finne fram til de løsninger som passer best. Vi samarbeider på tvers av funksjoner for å hjelpe og rettlede så godt som mulig. Elevene kan ta kontakt uansett årsak – elevtjenesten har taushetsplikt.

For å se våre tjenester, se lenger ned. Der finner du informasjon om de ulike tjenestene vi tilbyr, samt kontaktpersoner og kontaktinformasjon på hver enkelt. Du kan også booke time hos rådgiver eller helsesykepleier på elevhjelpa.no.


Karin Gravås Ingimundarson
Leder for Elevtjenesten

74 17 77 33
99 63 10 08