Driftsavdeling

IMG_1264_v2.jpg

VAKTTELEFON Driftsavdeling utenfor normal arbeidstid, i helger og ferier tlf. 948 32 880

Avdelingen består av drift, renhold og tilsynsvakter.

Drift består av 4 ansatte.
Ansvaret til de er å holde orden på byggningsmassen og det tekniske utstyret, og sørge for at brukerne har et godt og friskt innemiljø.

På ettermiddag og kveld har vi utleie, og da er det 3 personer som er ansatt på skolen som tilsynsvakter som jobber hver sin uke.

Vi kan hjelpe til med diverse ting som:

• Temperaturer inne og luftkvalitet
• Nøkler
• Persiennestyring
• Klipping av henglås om nøkkelen er borte
• Avfallshåndtering
• Reparasjoner av utstyr
• Flytting av større ting
• Utlån av tralle


Renhold består av 8 ansatte.
Deres ansvar er å gjøre det hyggelig og rent for elever og ansatte. Rydding skal elevene selv sørge for, det skal være like fint og ryddig når undervisningsrommene forlates som dere er vant til å finne rommene på morgenen.

Gjenglemte ting som vi finner i kroppsøvingssal, kroppsøvingsgarderober, kantine og vrimlearealer blir lagt i to containere som er låst. Er det noen som savner noe så er det bare å komme innom kontoret til renholdsleder Inger eller driftsleder og vi blir med dere og ser i containerene.

Det som ikke er hentet ved skoleårets slutt blir levert til Fretex.

Smykker, ur etc. leveres inn til resepsjonen (kontoret). Spør der hvis dere savner noe. Det som er uavhentet av dette leveres hittegodskontoret (politiet).

Sist oppdatert 10.03.2023