Kurs

Ressurssenteret ved Byåsen vgs i samarbeid med Navitas tilbyr blant annet kurs for F-gass sertifisering kategori 1 og 2, F-gass fornyelse, hardloddingskurs, grunnleggende kuldeoperatør, videregående kuldeoperatør og HMS-kurs for kulde -og varmepumpeanlegg.

Sertifikater for både personer og bedrifter har fått en gyldighet på 5 år.  Dette er et krav satt av Miljødirektoratet.

Kurspris inkl. lunch  og kaffe i pauser kr. 2 000.-

Eksamensavgift kr. 3 000.-

Totalt kr. 5 000.-
Pris fagbok kr. 750,- (valgfritt)

Kurs følgende datoer(klikk på påmelding for å se ledige kursplasser):
13. september 2021

Påmelding

Forkurs med påfølgende eksamener i forbindelse med f-gassertifisering

Det er nå innført krav om sertifikater for å kunne arbeide på de kulde- og varmepumpeanleggene som benytter f-gasser som kuldemedium (eksempelvis R134a, R507, R404A, R407C, R410A …). Navitas er et godkjent eksamenssenter som tilbyr forkurs og eksaminering på alle nivåer.

Pris på kurs:
F-gass kategori 1 - kr. 17300,-
F-gass kategori 2 - kr. 15300,-

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte for å avholde kurset.

Neste kurs er 29. november til 2. desember 2021

Påmelding

Forkurs med påfølgende eksamener i forbindelse med f-gassertifisering

Det er nå innført krav om sertifikater for å kunne arbeide på de kulde- og varmepumpeanleggene som benytter f-gasser som kuldemedium (eksempelvis R134a, R507, R404A, R407C, R410A …). Navitas er et godkjent eksamenssenter som tilbyr forkurs og eksaminering på alle nivåer.

På grunn av at vi tidligere har hatt for få påmeldte på kat.2 kursene kjører vi nå kat.2 sammen med kat.1. De som melder seg på kat.2 får som tidligere kat.2 eksamen og kat.2 kursavgift.
Forskjellen er at de får 4 dagers kurs mot tidligere 3 dager.

Pris på kurs:
F-gass kategori 1 - kr. 17300,-
F-gass kategori 2 - kr. 15300,-

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte for å avholde kurset.

Neste kurs er 29. november til 2. desember 2021.

Påmelding

Sertifisering av hardloddere

Trykk på påmelding og meld dere på, det arrangeres sertifiseringsprøve når vi har tilstrekkelig antall påmeldte.

Dere blir kontaktet i god tid før prøven.

Det er representant fra AXESS som er sensor og dokumenterer resultatet.
Det utstedes 3 stk. sertifikater etter prøven.

Pris pr. pers:

Det utstedes 2 stk. sertifikater etter prøven.
Sertifikater(2 stk.) med sensoravgift(AXESS)  kr.5560 ,- eks. mva.
Pris pr. sertifikat som ikke blir godkjent kr. 1045.- pr. stk. + mva.

Forbruksmateriell, husleie, lønn administrering  kr. 3000,- inkl. mva.

Prosedyrespesifikasjon

Påmelding

Kurset kvalifiserer deltaker til å passe mindre kuldeanlegg i klasse 1, jfr. kuldemaskinistsertifiseringen. Denne type anlegg er vanlig i dagligvarebutikker, hoteller, mindre institusjoner og hvitevarer. I dette inngår kontroll og vedlikehold av anlegg og feilsøking på enkle anlegg.

Kurset er basert på både teoretisk og praktisk undervisning. Avsluttes med skriftlig prøve. Bestått kurs gir 3 teoripoeng og dekker minimumskravet til teori for kuldeoperatørsertifikat i klasse 1. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper, men det er en fordel at deltagerne har grunnleggende praksis fra kuldeanlegg.

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte for å avholde kurset.

Pris på kurs: kr. 22000,-

Kursprogram

Påmelding

Kurset kvalifiserer deltaker til å passe mindre kuldeanlegg i klasse 2, jfr. kuldemaskinistsertifiseringen. Denne type anlegg er vanlig i industribedrifter, f.eks. slakterier, meierier, fiskeforedlingsbedrifter etc. Kurset er basert på både teoretisk og praktisk undervisning. Avsluttes med skriftlig prøve. Bestått kurs gir 3 teoripoeng og dekker minimumskravet til teori for kuldeoperatørsertifikat i klasse 2. For å komme inn på kurset må deltakerne ha forkunnskaper som i følge sertifiseringsordningens regler gir min. 3 kuldeteoripoeng. Dette kan f.eks. være:

  • Gjennomført 70 timers grunnleggende kuldeoperatørkurs (3 poeng)
  • Teknisk fagskole, maskin, VVS (3 poeng)
  • 1.maskinist/maskinsjef/VKIII maskin (4 poeng)
  • Annen kuldeteknisk utdannelse etter vurdering

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte for å avholde kurset.

Pris på kurs: kr. 22000,-

Kursprogram

Dette kurset kjøres tildig 2022.
Dato for kurset kommer i løpet av høsten 2021.

Kurset gjennomgår aktuelle lover, forskrifter og standarder innen HMS for kulde- og varmepumpeanlegg. Kurset avsluttes med en skriftlig prøve. Kurset dekker kravet til teoretisk HMS-opplæring for å kunne løse kuldemaskinistsertifikater. Alle som skal løse kuldemaskinistsertifikat må kunne dokumentere slik opplæring. Kurset vil også være nødvendig for entreprenører, servicepersonell, kuldemontører og de som eier eller har driftsansvar for litt større kulde- og/eller varmepumpeanlegg

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte for å avholde kurset.

Mål:

Kurset skal kvalifisere driftspersonell til sikker drift av kulde- og varmepumpeanlegg i tråd med de krav som stilles til eiere og brukere.

Påmelding

Nytt kurs 15. – 19. november 2021.

5 dager – Pris kr 22.000,-

Kursprogram

Påmelding

 

Informasjon og kontakt:

Halgeir Bøgeberg
Tlf: 74 17 44 81 / 930 92 030
halbo@trondelagfylke.no
navitas@fagskole.no

Sist oppdatert 10.06.2021