Kurs

Ressurssenteret ved Byåsen vgs i samarbeid med Navitas tilbyr blant annet kurs for F-gass sertifisering kategori 1 og 2, F-gass fornyelse, hardloddingskurs, grunnleggende kuldeoperatør, videregående kuldeoperatør og HMS-kurs for kulde -og varmepumpeanlegg.

 

 

Sertifikater* for både personer og bedrifter har fått en gyldighet på 5 år.  Dette er et krav satt av Miljødirektoratet.

*OBS! Sertifikatets tidsbegrenset gyldighet på 5 år trer i kraft 1. juli 2022.  Det vil si at alle sertifikater er gyldige til og med 30. juni 2022.
Uansett gyldighetsdato som vises under kontroll, er sertifikatet gyldig til og med 30. juni 2022.

Opplæringsbevis (AC anlegg i kjøretøy klasse M1/N1) har ingen krav til fornying etter 5 år.

Kurspris inkl. lunch  og kaffe i pauser kr. 2 500.-

Eksamensavgift kr. 3 415.-

Totalt kr. 5 915.-
Pris fagbok kr. 750,- (valgfritt)

Påmelding

Forkurs med påfølgende eksamener i forbindelse med f-gassertifisering

Det er nå innført krav om sertifikater for å kunne arbeide på de kulde- og varmepumpeanleggene som benytter f-gasser som kuldemedium (eksempelvis R134a, R507, R404A, R407C, R410A …). Navitas er et godkjent eksamenssenter som tilbyr forkurs og eksaminering på alle nivåer.

Pris på kurs:
F-gass kategori 1 - kr. 14000,- pluss sertifikat pr- person kr 7458,-

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte for å avholde kurset.

NB: DETTE ER ET FORKURS MED AVSLUTTENDE TEORI OG PRAKTISK EKSAMEN FOR DEN SOM HAR EN GRUNNLEGGENDE KULDEFORSTÅELSE OG HAR ARBEIDET I FAGET.
VI ANBEFALER Å GÅ GRUNNLEGGENDE KULDEOPERATØR KURSET HVIS DU IKKE HAR DETTE. (se kursoversikten)

Påmelding

Kursprogram

Forkurs med påfølgende eksamener i forbindelse med f-gassertifisering

Det er nå innført krav om sertifikater for å kunne arbeide på de kulde- og varmepumpeanleggene som benytter f-gasser som kuldemedium (eksempelvis R134a, R507, R404A, R407C, R410A …). Navitas er et godkjent eksamenssenter som tilbyr forkurs og eksaminering på alle nivåer.

På grunn av at vi tidligere har hatt for få påmeldte på kat.2 kursene kjører vi nå kat.2 sammen med kat.1. De som melder seg på kat.2 får som tidligere kat.2 eksamen og kat.2 kursavgift.
Forskjellen er at de får 4 dagers kurs mot tidligere 3 dager.

Pris på kurs:
F-gass kategori 2 - kr. 12000,- pluss sertifikat pr. person kr 7458,-

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte for å avholde kurset.

NB: DETTE ER ET FORKURS MED AVSLUTTENDE TEORI OG PRAKTISK EKSAMEN FOR DEN SOM HAR EN GRUNNLEGGENDE KULDEFORSTÅELSE OG HAR ARBEIDET I FAGET.
VI ANBEFALER Å GÅ GRUNNLEGGENDE KULDEOPERATØR KURSET HVIS DU IKKE HAR DETTE. (se kursoversikten)

Påmelding

Kursprogram

Sertifisering av hardloddere

Det er representant fra AXESS som er sensor og dokumenterer resultatet.
Det utstedes 2 stk. sertifikater etter prøven.

Pris pr. pers:

Det utstedes 2 stk. sertifikater etter prøven.
Sertifikater(2 stk.) med sensoravgift(AXESS)  kr.5560 ,- eks. mva.

Forbruksmateriell, husleie, lønn administrering  kr. 3000,- inkl. mva.

Påmelding med venteliste. Kurs holdes når det er tilstrekkelig påmeldte.

 

Prosedyrespesifikasjon

Kurset kvalifiserer deltaker til å passe mindre kuldeanlegg i klasse 1, jfr. kuldemaskinistsertifiseringen. Denne type anlegg er vanlig i dagligvarebutikker, hoteller, mindre institusjoner og hvitevarer. I dette inngår kontroll og vedlikehold av anlegg og feilsøking på enkle anlegg.

Kurset er basert på både teoretisk og praktisk undervisning. Avsluttes med skriftlig prøve. Bestått kurs gir 3 teoripoeng og dekker minimumskravet til teori for kuldeoperatørsertifikat i klasse 1. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper, men det er en fordel at deltagerne har grunnleggende praksis fra kuldeanlegg.

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte for å avholde kurset.

Pris på kurs: kr. 28000,-

Påmelding

Kursprogram

Kurset kvalifiserer deltaker til å passe mindre kuldeanlegg i klasse 2, jfr. kuldemaskinistsertifiseringen. Denne type anlegg er vanlig i industribedrifter, f.eks. slakterier, meierier, fiskeforedlingsbedrifter etc. Kurset er basert på både teoretisk og praktisk undervisning. Avsluttes med skriftlig prøve. Bestått kurs gir 3 teoripoeng og dekker minimumskravet til teori for kuldeoperatørsertifikat i klasse 2. For å komme inn på kurset må deltakerne ha forkunnskaper som i følge sertifiseringsordningens regler gir min. 3 kuldeteoripoeng. Dette kan f.eks. være:

  • Gjennomført 70 timers grunnleggende kuldeoperatørkurs (3 poeng)
  • Teknisk fagskole, maskin, VVS (3 poeng)
  • 1.maskinist/maskinsjef/VKIII maskin (4 poeng)
  • Annen kuldeteknisk utdannelse etter vurdering

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte for å avholde kurset.

Pris på kurs: kr. 26000,-

Påmelding

 

 

Kurset gjennomgår aktuelle lover, forskrifter og standarder innen HMS for kulde- og varmepumpeanlegg. Kurset avsluttes med en skriftlig prøve. Kurset dekker kravet til teoretisk HMS-opplæring for å kunne løse kuldemaskinistsertifikater. Alle som skal løse kuldemaskinistsertifikat må kunne dokumentere slik opplæring. Kurset vil også være nødvendig for entreprenører, servicepersonell, kuldemontører og de som eier eller har driftsansvar for litt større kulde- og/eller varmepumpeanlegg

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte for å avholde kurset.

Mål:

Kurset skal kvalifisere driftspersonell til sikker drift av kulde- og varmepumpeanlegg i tråd med de krav som stilles til eiere og brukere.

Påmelding

5 dager – Pris kr 23.000,-

Påmelding

Kursprogram

Informasjon og kontakt:

Halgeir Bøgeberg
Tlf: 74 17 44 81 / 930 92 030
halbo@trondelagfylke.no
navitas@fagskole.no

Sist oppdatert 31.08.2023