Om 2.fremmedspråk - vg1 ST og vg1 MK

 

Har du hatt fransk, tysk eller spansk på ungdomsskolen:
Da fortsetter du med nivå 2 i samme språk. (Med forbehold. Det må være nok elever til å starte opp en gruppe.
Du kan alternativt velge kinesisk 1 gjennom nettskolen. Dette er et nettbasert tilbud, hvor mye av undervisningen foregår via Skype med faglærer.

Har du hatt et annet fremmedspråk enn spansk, tysk eller fransk på ungdomsskolen:
Da tilbys du spansk 1 over to år.

Har du ikke hatt 2.fremmedspråk på ungdomsskolen:
Da tilbys du spansk 1 over tre år.

Morsmålseksamen:
Vurderer du å ta morsmålseksamen for å erstatte 2. fremmedspråk? Dette gjør du ved å melde deg opp som privatist via www.privatistweb.no mellom 1. og 15. september.

MERK: Du må bestå både muntlig og skriftlig eksamen for å kunne erstatte 2. fremmedspråk. Du vil likevel bli plassert i en fremmedspråkgruppe fra skolestart og må følge denne før du kan vise til dokumentasjon på bestått morsmålseksamen. Dette er for å sikre at du får den opplæringen du trenger for å få godkjent vitnemål, i tilfelle du skulle stryke på privatisteksamen. (Morsmålseksamen kan ikke være i svensk, dansk eller engelsk.) Be om et møte med en av våre rådgivere før du melder deg opp i morsmålseksamen.

Sist oppdatert 19.06.2020