Elevundersøkelsen

digital_elev.jpg

OM ELEVUNDERSØKELSEN 

Vi gjennomfører elevundersøkelsen i perioden uke 46 – 49 i alle klassene. Elevundersøkelsen er en nasjonal undersøkelse i regi av Utdanningsdirektoratet og som gjennomføres på ulike trinn gjennom skoleløpet. Undersøkelsen er anonym og gjennomføres digitalt. Undersøkelsen er på flere språk og elevene kan få opplest spørsmålene.

Formålet med Elevundersøkelsen er at elever skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen slettes ikke, men lagres forskriftsmessig, og benyttes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle elevenes læringsmiljø. Resultatene som kan hentes ut er på gruppenivå, ikke individnivå. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskningsformål av forskere som får utlevert grunnlagsdata. 

Det er frivillig å svare på Elevundersøkelsen, og eleven kan velge å hoppe over spørsmål hvis eleven opplever noen av dem som ubehagelige, eller det er noen spørsmål eleven ikke vil svare på.  

Før undersøkelsen gjennomføres, er det viktig at elever og foresatte leser gjennom følgende informasjon:

For elever

Elevundersøkelsen – informasjon til elever i videregående opplæring (udir.no)
Pupil Survey – information for pupils in higher education (udir.no) (engelsk)
Ohppiidiskkadeapmi – diehtu joatkkaskuvllaohppiide (udir.no) (nordsamisk)
سروی دانش آموزان - معلومات برای دانش آموزان لیسه عال ی (udir.no) (dari)
استبيان التلاميذ - معلومات للطلاب في التعليم العال ي (udir.no) (arabisk)
መጽናዕቲ ተምሃራይ – ሓበሬታ ኣብ ላዕለዋይ ትምህርቲ ንዘለዉ ተምሃሮ (udir.no) (tigrinja) 

For foresatte til elever under 18 år

Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen (udir.no)
Information for parents about the Pupil Survey (udir.no) (engelsk)
Dieđut váhnemiidda Ohppiidiskkadeami birra (udir.no) (nordsamisk)
معلومات در باره سروی دانش آموزان برای والدین (udir.no) (dari)
معلومات لأولياء الأمور حول استبيان التلاميذ (udir.no) (arabisk)
ሓበሬታ ንወለዲ ብዛዕባ'ቲ መጽናዕቲ ተምሃራይ (udir.no) (tigrinja) 

Har du spørsmål?

Kontakt skolen for mer informasjon, eller se Elevundersøkelsen (udir.no).