Foredrag om livsmestring

kveld.jpg

Til fortsatte ved Byåsen vgs

Folkehelse og livsmestring er en av tre tverrfaglige temaer i den nye overordna delen av læreplanen.

«Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Temaet skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte.»

 Denne høsten har vi flere felles aktiviteter for elevene, blant annet avspenningsøvelser, trygg seksuell adferd ved helsesøster og digital adferd ved Mia Landsem.

 I uke 48 får vi besøk av den anerkjente veilederen og inspiratoren Mia Börjesson. Hun vil snakke med elevene om hvordan vi bygger ett godt psykologisk immunforsvar, eller sagt på en annen måte: hvordan skal vi takle oppturer og nedturer i livene våre, finnes det noen gode strategier?

 Når vi har først har klart å få en sånn kapasitet hit til Byåsen ønsker vi å invitere dere foresatte til en åpen temakveld med henne. 

Tidspunkt: onsdag 27. november kl. 18.30.
Sted: Byåsen vgs

 Påmelding:

Gå inn på: https://trondelag.pameldingssystem.no/foreldreforedrag-mia-borjesson

Du finner også påmeldingslenken på skolens Facebookside
Du må gjerne også like vår facebookside samtidig!

 Vi har 350 plasser, og det er førstemann til mølla som gjelder.

 Velkommen!

 Med vennlig hilsen

 Frode Øren, rektor

Byåsen vgs