Internasjonalisering på Byåsen vgs

BYA - Internasjonalisering.png

Skolen har siden oppstart i 2004 deltatt i internasjonale prosjekt. Skolen har et stort nettverk av samarbeidspartnere over hele Europa, noe som gir mange muligheter til prosjekter på tvers av kulturer, språk og grenser. I 2020 fikk skolen akkreditering, eller medlemskap, i programmet Erasmus+, både for studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Den er gyldig til 2027 og betyr at vi er sikret midler til internasjonalisering, noe som skal komme elevenes læring til gode!

De siste årene har vi gjennomført flere språkprosjekt på studieforberedende, sammen med land som Italia, Spania, Slovenia, Tsjekkia, Polen, Ungarn og Frankrike. Vi har bl.a. drevet en ungdomsklubb i spansk og engelsk på tvers av 7 land, og elevene besøkte hverandre ila en 3-års periode. Sammen med Island og Finland drev entreprenørskapselever «Scandinavian business company», et Nordpluss Junior prosjekt. Tekoniologi og industrifag har vært involvert i et stort togprosjekt, sammen med 27 andre land, hvor hver skolepartner laget hver sin vogn til et felles tog for Europa. Engelskseksjonen har vært på språklig og kulturell oppdatering i Storbritannia og noen lærere var på lengre hospiteringsopphold på skoler i andre land. Mange av våre ansatte har også fått muligheten til å delta på kurs innen alt fra språk, digitale ferdigheter, helse- og livsmestring, bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap, metodikk mm. Restaurant- og matfag er med i et kulinarisk prosjekt sammen med Spania, Italia, Nord-Makedonia og Irland og på yrkesfag har elevene også muligheten til å ta deler av sin praksis i utlandet.

Språkassistenter i spansk og engelsk er noe vi har hatt i mange år. De er supre ressurser for både elever og lærere, og har med seg oppdatert kompetanse innen samfunn og kultur fra sitt hjemland. Elevene setter stor pris på å ha morsmålsbrukere inn i klasserommet!

Våren 2023 reiste en gruppe elever med entreprenørskap og fransk til en skole i Bretagne. Temaet de jobbet med var bærekraftig utvikling og de brukte metoder fra entreprenørskap for å finne løsninger på ulike utfordringer knyttet til klima og bærekraft. Gjensynsgleden var stor, for skolen fra Bretagne var på besøk hos oss høsten 2022. På turen fikk de også oppleve Paris – og siden de var der i streikfylte tider, fikk de med et ekstra perspektiv i bagasjen hjem.

Omtrent samtidig besøkte klassen i spansk 3 en skole i nærheten av Barcelona, og fikk et godt, faglig utbytte – både språklig og kulturelt. Samme skoleår var også 5 elever fra avdeling for tilrettelagt opplæring på skolebesøk i Valencia.

For neste skoleår søker vi på praksisplasser for YF-elever og kurs og jobbskyggingsmuligheter for lærere. Vi legger inn en språktur for klassen i spansk vg3, elever med fransk, tysk og spansk på vg2 og for programfag i Engelsk. Programfag i Politikk og menneskerettigheter søker en samarbeidsskole i Den Haag (menneskerettighetsdomstolen) og Brussel. Entreprenørskapsklassene opprettholder samarbeidet med skolen i Bretagne, realfagsseksjonen skal sjekke ut København som destinasjon, MK skal sjekke ut spennende muligheter i Stockholm, og mye, mye mer!