Når kan du søke om lån og stipend?

lånekassen.jpg

Når kan studenter og elever søke om stipend og lån?

  • Søknaden åpner i begynnelsen av mai for studenter og elever uten ungdomsrett.

  • Søknaden åpner i begynnelsen av juni for elever med ungdomsrett i videregående skole. Du kan søke støtte etter inntak / når du har fått skoleplass. De fleste fylkene har inntak i juli.