Skolen over på rødt nivå

På grunn av smittesituasjonen i Trondheim går skolen over på rødt nivå fra og med onsdag 2. juni.

Det betyr at vi må redusere antall elever på skolen. Det løses ved at noen får digital undervisning og andre får opplæring på skolen.

Som hovedregel blir det fysisk oppmøte i fag som egner seg dårlig som nettundervisning.

Vi kommer til å prioritere det viktigste; å skaffe vurderingsgrunnlag slik at vi sikrer grunnlag for vitnemål.

 I tillegg er det varslet at Utdanningsforbundets medlemmer tas ut i streik fra kl 08:00 onsdag 2. juni.

Timene til lærere som er organisert i Utdanningsforbundet utgår, mens timer til de øvrige lærerne går etter planen.

Mer informasjon finner elevene på canvas.