Skoleregler på høring

Skoleregler på høring.png

Fylkesdirektøren i Trøndelag inviterer foreldre/ foresatte til å komme med innspill til ny forskrift til skoleregler.

Fylkesdirektøren i Trøndelag inviterer foreldre/ foresatte til å komme med innspill til ny forskrift til skoleregler.  

Trykk på lenken for å lese mer og eventuelt gi innspill: Høring: Ny forskrift om skoleregler

Frist for innspill: 1.mars 2024.