Ungdata-undersøkelsen 2024

UngdataBYA.png

I 2024 gjennomføres spørreundersøkelsen blant elever på videregående skole. Undersøkelsen gjennomføres i løpet av uke 9 til 14.

Målet er å få en oversikt over hvordan ungdom har det, og hva de driver med i fritida.

Informasjonsbrosjyre (pdf-format)