App-styrt adgangskontroll for elever

access-gbf86cbe87_1920.jpg

Fra høsten 2022 så går vi over til app-styrt åpning av dører der elever skal ha tilgang. Gym garderober, garderober på TIF og RM. Dette betyr at ingen elever får utdelt plastkort fra høsten av.


Så hvordan fungerer dette?
1.    Nye elever får sms med elektroniske nøkler. Eksiterende elever får nye tilganger i appen hvis de har denne lastet ned.
2.    Eleven laster ned appen Unloc - som styrer selve åpning av dørene.
3.    Man må scanne QR-kode / lese av NFC-brikke.
       Denne er montert rett over dagens kortleser.
4.    Trykker på 'åpne' i appen, og døren låses opp.

Elever har ikke tilgang i ferier eller andre fridager i.h.t skoleruta. Elever som slutter mister automatisk tilganger på dører.


En slik plakat blir hengt opp ved dørene som kan åpnes med appen.

Dette er et prosjekt i samarbeid med PocketID, Unloc, RCO, Fjeldseth AS og
Byåsen vgs.

Sist oppdatert 27.06.2022