Innføringstilbud for elever med kort botid i Norge

Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune samarbeider om opplæring i norsk og grunnskolefag for ungdom med kort botid i Norge. Elever får tilbud om ett ekstra år, uten å bruke av skoleretten til videregående opplæring.

I innføringsklassen på Byåsen tar vi imot elever som har kort botid i Norge og som har behov for mer opplæring før oppstart på videregående utdanningsprogram. Det kan være flere årsaker til behovet for mer opplæring. Innføringsklassen på Byåsen kan passe for deg som:

 

  • Har skolebakgrunn fra hjemlandet, men trenger mer opplæring i norsk og andre skolefag
  • Har avsluttet grunnskole i Norge, men som på grunn av kort botid trenger mer opplæring

Vi er opptatt av tilpasset opplæring, og at elevenes ulikhet kan være en ressurs for læring. Det er fire overordnede mål for opplæringen:

 

  • Elevene skal følge grunnskolens læreplaner i norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag og få grunnskolevitnemål med disse fagene
  • Elevene skal bli bedre i norsk
  • Elevene skal forberedes til videregående opplæring
  • Elevene skal bli kjent med det norske samfunnet


I innføringsklassen på Byåsen får også elevene arbeidspraksis i bedrift og mulighet til å hospitere på ulike utdanningsprogram. Vi har i tillegg en egen rådgiver som hjelper deg med karriereveiledning.

Sist oppdatert 28.04.2022