VG3 Påbygging

vg3paabygg.jpg

Påbygning til generell studiekompetanse

De som vet, før de begynner i videregående, at de skal ha en universitet- eller høyskoleutdanning, anbefales å velge tre år med studiespesialisering for å få den beste forberedelsen på høyere utdanning. Påbygning til generell studiekompetanse er for deg som finner ut etter at du har valgt yrkesfag, at du heller vil utdanne deg til noe som krever universitet eller høyskoleutdanning. Det er to måter å begynne dette kurset på

 1. Du kan begynne på påbygning etter å ha gjennomført og bestått VG1 og VG2 yrkesfag.
 2. Du kan begynne på påbygning etter at du har fått fagbrev.

Du må være forberedt på at påbygningsåret er intenst og har svært mye teori. Fagene du må ha er:

Fellesfag

 • Norsk                                    10 timer
 • Matematikk 2PY               5 timer
 • Naturfag                             3 timer
 • Historie                                5 timer
 • Kroppsøving                      2 timer*

Programfag

 • Hvis du har fagbrev trenger du ikke velge noen programfag.
 • Hvis du kommer direkte fra VG2 yrkesfag, må du velge ett programfag av de fagene som er listet opp her:

Samfunnsfag

 • Psykologi
 • Sosiologi

Språkfag

 • Engelsk

Realfag**

 • Biologi
 • Kjemi

* De som har fagbrev er fritatt fra å ha kroppsøving.

** Enkelte studier på universitet og høyskoler krever matematikk (R1), fysikk og kjemi. Ved å velge påbygning er det ikke plass i timeplanen til disse fagene. Har du et ønske om å bli f.eks. sivilingeniør, må du ta et år ekstra som privatist for å få på plass matematikk R1 og Fysikk1 for å komme inn på ingeniørstudiet.

Sist oppdatert 01.09.2020