Realfag

matematikkvg1.jpg

Matematikk(R2)

Dette faget bygger på Matematikk R1. Hovedtema er funksjoner, trigonometri og vektorer. Om du ikke har begynt på VGS ennå, vet du sikkert ikke hva de fleste av disse ordene betyr, men det lærer vi etter hvert!

Noen av studiene som krever at du har tatt R2:

 • Arkitektur
 • Datateknologi
 • Ingeniør (de fleste retninger)
 • Nanoteknologi
 • Ortopedi
 • Sivilingeniør (alle retninger)

 

Fysikk

Formålene med fysikk er å lære

 • om fenomener i naturen og i universet
 • å jobbe med fysikk; eksperimentering, observasjon, teori og regning

Fysikk har vært med på å skape det samfunnet vi lever i, og vil være svært viktig i arbeidet med å forme fremtiden.

Skolefaget består av to avsluttende fag, fysikk 1 og fysikk 2. Fysikk 1 velges normalt i vg2, men kan også velges i vg3 dersom det passere med timeplanen.

Fysikk 2 bygger på fysikk 1, som altså er et krav. Det er en stor fordel og ta fysikk 2 hvis du

 • er sikker på at du vil studere fysikk, matematikk, teknologi, eller ingeniørfag
 • syntes det var morsomt med fysikk 1
 • har lyst til å få en innføring moderne fysikk – relativitetsteori og kvantefysikk

 

Kjemi

Kjemi 2 bygger på kjemi 1. Hovedfokus er på ulike reaksjonstyper; syre-basereaksjoner, likevekter, fellingsreaksjoner, redoksreaksjoner og reaksjonstyper i organisk kjemi.

Vi jobber med teori, praktisk lab-arbeid og regning.

Kjemi er ett av fagene som gir spesiell studiekompetanse i mange realfag ved høyskoler og universiteter. Medisin-, veterinær-, tannlegestudiet og mastergrad i farmasi er blant fagene som krever at man har både kjemi 1 og 2.


Kjemi 2- elever destillerer Cola

Biologi

Biologi 1 handler blant annet om cellebiologi, hvordan dyr og planter er bygd opp og fungerer, og om slektskap mellom organismer.

Biologi 2 handler blant annet om økologi, arv, biokjemi, genteknologi og evolusjon.

I tillegg til å jobbe med teoristoff, gjør vi i begge biologifagene en del praktisk arbeid på lab-en, og drar på ekskursjon for å undersøke et økosystem

Du kan ta biologi 2 uten å ha tatt biologi 1. Skolen tilbyr derfor biologi 1 og biologi 2 annethvert år.

De fleste realfagsstudier på høyskoler og universiteter krever spesiell studiekompetanse. Biologi kan for mange studier være en del av den spesielle studiekompetansen.

Spesielt i Biologi 1 bruker vi mye tid
på å se i mikroskop


I biologi 2 samler elevene dyr og planter til en felles objektsamling

 

 

Sist oppdatert 15.06.2022