Realfag

matematikkvg1.jpg

Matematikk(R2)

Dette faget bygger på Matematikk R1. Hovedtema er funksjoner, trigonometri, vektorer og differensiallikninger. Om du ikke har begynt på VGS ennå, vet du sikkert ikke hva de fleste av disse ordene betyr, men det lærer vi etter hvert!

Noen av studiene som krever at du har tatt R2:

 • Arkitektur
 • Datateknologi
 • Ingeniør (de fleste retninger)
 • Nanoteknologi
 • Ortopedi
 • Sivilingeniør (alle retninger)

 

Fysikk

Formålene med fysikk er å lære

 • om fenomener i naturen og i universet
 • å jobbe med fysikk; eksperimentering, observasjon, teori og regning

Fysikk har vært med på å skape det samfunnet vi lever i, og vil være svært viktig i arbeidet med å forme fremtiden.

Skolefaget består av to avsluttende fag, fysikk 1 og fysikk 2. Fysikk 1 velges normalt i vg2, men kan også velges i vg3 dersom det passere med timeplanen.

Fysikk 2 bygger på fysikk 1, som altså er et krav. Det er en stor fordel og ta fysikk 2 hvis du

 • er sikker på at du vil studere fysikk, matematikk, teknologi, eller ingeniørfag
 • syntes det var morsomt med fysikk 1
 • har lyst til å få en innføring moderne fysikk – relativitetsteori og kvantefysikk

 

Kjemi

Kjemi 2 bygger på kjemi 1 og handler som kjemi 1 om oppbygging av stoffer og ulike reaksjonstyper. I kjemi 2 er hovedfokus på redoksreaksjoner, syre-base-reaksjoner og reaksjonstyper i organisk kjemi.

Det er mye praktisk lab-arbeid i kjemi 2, men også teoristoff og regning.

Kjemi er ett av fagene som gir spesiell studiekompetanse i mange realfag ved høyskoler og universiteter. Medisinstudiet, veterinærstudiet, tannlegestudie og mastergrad i farmasi er blant fagene som krever at man har kjemi 1 og 2.


Kjemi 2- elever destillerer Cola

Biologi

 • Biologi 1 handler blant annet om hvordan dyr og planter er bygd opp og fungerer, og om slektskap mellom organismer.
 • Biologi 2 handler blant annet om cellebiologi, bioteknologi, økologi og evolusjon.
 • I begge fagene gjør vi praktisk arbeid på lab-en, og drar på ekskursjon for å undersøke et økosystem
 • Du kan ta biologi 2 uten å ha tatt biologi 1 først. Vi tilbyr derfor biologi 1 og biologi 2 annethvert år.

Spesielt i Biologi 1 bruker vi mye tid
på å se i mikroskop


I biologi 2 samler elevene dyr og planter til en felles objektsamling

 

Informasjonsteknologi(IT1 og IT2)

De siste årene har informasjonsteknologien satt sine klare spor i våre hverdager, og dette faget gir et innblikk i hva det handler om. I tillegg er faget oppbygd slik at man får trent på kreativ tenking, løsningsorientering, finne mønstre og gi presise beskrivelser i ulike temaer. Faget er praktisk orientert som betyr at mye av faget gjøres i praktiske eksempler. Vi har også hvert skoleår en utflukt til en samarbeidsbedrift(som jobber med IKT) hvor vi jobber med fagets innhold hos bedriften.

Klikk på boksene for å lese mer om hva faget handler om

Digital samtid lærer deg om fortidens og nåtidens IT-trusler, få innblikk i muligheter og konsekvenser ved bruk av informasjonsteknologi og få en forståelse av sammenhengen mellom mennesket og IKT. 

Nettsteder og multimedier tar for seg programmering av nettsider ved hjelp av HTML, CSS og Javascript. Du lærer da å tolke og lage nettsider fra bunnen av ved å bruke oppmerkingsspråk og redigeringsprogram på egen PC, og du får også lære hvordan du kobler nettsider opp mot videoer, bilder, flash-program, musikk, facebook og mye mer.  

Databaser går ut på å hente og lagre informasjon på en server. Denne informasjonen kan vi knytte opp mot nettsider som gjør at en nettside får et dynamisk innhold. Eksempler på dette kan være kontaktskjema for nettsiden eller innlogging med brukernavn og passord. 

Planlegging og dokumentasjon betyr at du lærer deg teknikker, metoder og ta i bruk arbeidsverktøy som gjør planleggingsfasen av et prosjekt til en lek. Du lærer også hvordan samspillet mellom planlegging, løsning og dokumentasjon fungerer og hvorfor dette er viktig. 

Programmering handler om å bygge en grunnleggende forståelse av kodespråkene HTML, CSS og Javascript, og lærer deg å bygge nettsider med litt større kompleksitet enn i IT1. Her er det mer fokus på Javascript enn HTML og CSS som gjør nettsiden mer dynamisk og gir brukere av nettsiden muligheter til å gjøre mer enn bare å lese. I tillegg lærer du å kode på en mer skalerbar måte enn på IT1.

Multimedieutvikling lærer deg å bake inn ulike typer medier inn i HTML, CSS eller Javascript-koden din. Du lærer også å vurdere hvilke filformat som egner seg best til ulike formål, bruke programmeringsspråket inn i multimedier og hvordan du skal vurdere brukergrensesnitt og funksjonalitet opp mot multimedieprodukter.

 

Sist oppdatert 05.02.2019