PP-tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Alle som har tilknytning til videregående opplæring – elever, lærlinger, lærekandidater, foreldre, lærere – kan ta kontakt med og søke hjelp hos PP-tjenesten.

PP-tjenesten gir råd og veiledning om problemer av både personlig, sosial og faglig karakter.

PP-rådgiveren har taushetsplikt. Det som blir sagt, blir ikke sagt videre uten at det gis samtykke til det. Når du er enig, samarbeider PP-tjenesten med familien din, skolen eller andre instanser, f.eks. skolehelsetjenesten, BUP og OT.

PP-tjenesten i Trøndelag fylkeskommune 

Kontakt oss

Sist oppdatert 02.01.2024