Fravær

Fraværsgrensen

Regjeringen har innført en fraværsgrense i fag på 10 prosent i videregående skole fra skoleåret 2016/2017.

Les mer om reglene for fravær her

Utdanningsdirektoratet kommer med følgende informasjon:

Elever som har gått over fraværsgrensen og vil ta fag som privatist

En heltidselev som ikke får standpunktkarakter i et eller flere fag fordi de har gått over fraværsgrensen, kan søke fylkeskommunen eller skolen om å bli deltidselev. Dette må de gjøre før de kan melde seg opp til privatisteksamen. Vi gjør oppmerksom på at man ikke kan være elev og privatist i et fag samtidig. Frist for oppmelding til privatisteksamen er 1. februar.

Elever som overskrider fraværsgrensen etter 1. februar får ikke meldt seg opp som privatist denne våren. For disse elevene er det ikke nødvendig å søke om å bli deltidselev. Så lenge de er elever i faget har de rett til å delta i opplæringen. De kan melde seg opp som privatister innen 15. september.

Sist oppdatert 10.04.2018