Skjema

Klikk her for innlevering av klage på karakter

Lever klage på standpunkt/eksamenskarakter digitalt

Søknad om status som deltidselev

Meldeskjema for elever som ønsker å ta fremmedspråk som privatist

Søknad om permisjon - elever

Avviksskjema og avviksrutine

Skjema for klage på HMS og miljørettet helsevern

PPT - Henvisningsskjema individsak

PPT - Pedagogisk rapport

Skjema som nå må fylles ut via VismaInSchool:

  • Søknad om særskilt tilrettelegging ved eksamen
  • Søknad om fritak for opplæring i kropssøving
  • Søknad om fritak for vurdering med karakter i kroppsøving
  • Søknad om fritak fra karakter i skriftelig sidemål
  • Søknad om fritak for opplæring i fag
  • Søknad om godkjenning av tidligere bestått opplæring i Norge eller utlandet
  • Søknad om fratrekk av fravær - 10 dager
Sist oppdatert 12.09.2023