Olav Duun VGS Ressurssenter

-En del av Olav Duun videregående skole.

Ressurssentret tilbyr utdanning til voksne for å bidra til å dekke den enkeltes kompetanseønsker og regionens kompetansebehov.

Arbeidet vårt er i tråd med Kompetansestrategien for Trøndelag.

Målet for kompetansestrategien er at enkeltmennesker og virksomheter

  • har en kompetanse som gir et konkurransedyktig næringsliv
  • en effektiv og god offentlig sektor
  • At færrest mulig står utenfor arbeidslivet.

Aktuelle kurs publiseres på fylkeskommunens eventweb:

Trøndelag Fylkeskommunes Påmeldingssystem

For mer informasjon, kontakt:

Olav Andreas Opdal
Studieleder Voksenopplæring og Ambulansefag
74 17 69 27 99 64 59 75
Sist oppdatert 02.01.2024