Oppfølgingstjeneste

Oppfølgingstjenesten (OT) arbeider med og for ungdom som har rett til videregående opplæring til og med det året de fyller 21 år.

Terje Stig Amundsen er OT-veileder ved Olav Duun videregående skole. Han har kontorsted blant Elevtjenestene.

Oppfølgingstjenesten skal kontakte deg hvis du:

  • ikke har søkt videregående opplæring
  • ikke har tatt imot tildelt elev- eller læreplass
  • har avbrutt opplæringen før den er ferdig
  • ikke er i arbeid
  • har tapt opplæringsretten som følge av vedtak om bortvisning for resten av skoleåret eller heving av lærekontrakten

Oppfølgingstjenesten skal være behjelpelig med å formidle tilbud om opplæring, arbeid eller annen sysselsetting. Opplæringen skal så langt som mulig føre fram til formell kompetanse.
Oppfølgingstjenesten samarbeider med fylkeskommunale, kommunale og statlige instanser som også har ansvar for ungdom.

Les mer om oppfølgingstjenesten her

Kontakt oppfølgingstjenesten

Terje Stig Amundsen
OT-veileder
74 17 69 59 45 42 89 27
Sist oppdatert 02.07.2021