Teknologi- og industrifag

Du lærer

  • produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
  • om maskiner, kjøretøy og produksjonsutstyr
  • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
  • om helse, miljø og sikkerhet

Du bør være

  • praktisk anlagt og ha godt håndlag
  • selvstendig og nøyaktig
  • interessert i ny teknologi

Du kan bli

  • aluminiumskonstruktør, sveiser eller platearbeider
  • verktøymaker, finmekaniker eller låsesmed
  • bokbinder eller grafisk trykker
  • faglaborant eller operatør i kjemisk prosessindustri
  • industrisyer, operatør i trikotasje eller vaskerioperatør
  • bilskadereparatør, bilmekaniker eller billakkerer
  • anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekaniker
  • bore- eller brønnoperatør
  • matros eller motormann

Arbeidssteder

  • teknisk og elektromekanisk industri
  • skipsindustrien eller bilindustrien
  • kjemisk prosessindustri eller teknoindustrien
  • bilbransjen eller oljebransjen

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer på:

Ønsker du å søke et utdanningsprogram på Olav Duun vgs, så bruker du søkeportalen Vigo.no

  • Første år

    Vg1 Teknologi- og industrifag

  • Andre år

    Vg2 Kjøretøy

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Har du spørsmål?

Bente Formo
Studieleder Bygg-og anleggsteknikk, Elektro og datateknologi, Teknologi- og industrifag
74 17 67 87 97 97 65 24