Karrieveiledning

Ved Olav Duun videregående skole er det tre karriereveiledere. Disse har kontorsted hos elevtjenesten i 2. etg. i G-bygget

Karrieveilederen skal gi deg

  • rådgivning og veiledning knyttet til valg av utdanning og yrke
  • oppdatert informasjon om utdanningsveier i Norge og andre land
  • oppdatert informasjon om yrkesområder og arbeidsmarkedet lokalt, nasjonalt og internasjonalt
  • opplæring i å orientere deg i informasjon og bruk av veiledningsverktøy
  • informasjon om søknadsfrister, inntaksvilkår og finansieringsordninger
  • opplæring og veiledning i jobbsøking og andre søknadsprosedyrer

Karriereveilederen skal hjelpe deg med å bli bevisst dine egne interesser, ferdigheter og verdier, slik at du kan ta avgjørelse om valg av utdanning og yrke, uten hensyn til tradisjonelle kjønnsroller. Karrieveilederen skal også hjelpe deg med å utvikle dine evner til å vurdere konsekvensene av dine valg, blant annet for å forebygge feilvalg. I dette arbeidet skal rådgiveren samarbeide med for eksempel andre utdanningsnivåer, lokalt næringsliv, partnerskap for karriereveiledning og hjemmet.

Kontakt karriereveileder

Ragnhild Storvig
Lærer/karriereveileder
74 17 69 35 90 78 55 63
Yngve Helmersen
Adjunkt
74 17 69 76 90 82 26 95
Heidi Skaret Barsøe
Karriereveileder / lærer
74 17 42 94 97 06 79 77
Sist oppdatert 15.10.2020