Karriereveiledning

Karriereveilederne ved Olav Duun videregående skole har kontorsted hos elevtjenesten i 2. etg. i G-bygget

Karriereveilederen skal gi deg

  • rådgivning og veiledning knyttet til valg av utdanning og yrke
  • oppdatert informasjon om utdanningsveier i Norge og andre land
  • oppdatert informasjon om yrkesområder og arbeidsmarkedet lokalt, nasjonalt og internasjonalt
  • opplæring i å orientere deg i informasjon og bruk av veiledningsverktøy
  • informasjon om søknadsfrister, inntaksvilkår og finansieringsordninger
  • opplæring og veiledning i jobbsøking og andre søknadsprosedyrer

Karriereveilederen skal hjelpe deg med å bli bevisst dine egne interesser, ferdigheter og verdier, slik at du kan ta avgjørelse om valg av utdanning og yrke, uten hensyn til tradisjonelle kjønnsroller. Karriereveilederen skal også hjelpe deg med å utvikle dine evner til å vurdere konsekvensene av dine valg, blant annet for å forebygge feilvalg. I dette arbeidet skal rådgiveren samarbeide med for eksempel andre utdanningsnivåer, lokalt næringsliv, partnerskap for karriereveiledning og hjemmet.

Kontakt karriereveileder

Cecilie Sellæg Jacobsen
Adjunkt
95 93 91 80
Kristin Olea Kjølstad
Karriereveileder
74 17 68 43 41 64 84 24
Yngve Helmersen
Adjunkt
74 17 69 76 90 82 26 95
Sist oppdatert 10.01.2024