Studere i utlandet

Du kan ta hele eller deler av videregående skole og høyere utdanning i utlandet. Les mer på på nettsidene til utdanning.no:

https://utdanning.no/tema/hjelp_og_veiledning/utdanning_i_utlandet


ANSA er organisasjonen for norske studenter i utlandet. Siden 1956 har de arbeidet for å ivareta norske utenlandsstudenters interesser og informere om studiemuligheter i utlandet.

www.ansa.no


På nettsiden til Trøndelag Fylkeskommune kan du lese om studietilbud i utlandet for VG2 elever i Trøndelag.

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/internasjonalisering2/studietilbud-i-utlandet-for-vg2-elever/


Studievalg.no er en frittstående utdanningsportal og dekker private og offentlige utdanningstilbud i Norge og Utlandet.

www.studievalg.no

Sist oppdatert 29.10.2018