Studere i utlandet

Du kan ta hele eller deler av videregående skole og høyere utdanning i utlandet. Les mer på på nettsidene til utdanning.no:

Utdanning i utlandet | Utdanning.no


ANSA er organisasjonen for norske studenter i utlandet. Siden 1956 har de arbeidet for å ivareta norske utenlandsstudenters interesser og informere om studiemuligheter i utlandet.

www.ansa.no


På nettsiden til Trøndelag Fylkeskommune kan du lese om studietilbud i utlandet for VG2 elever i Trøndelag.

Studietilbud i utlandet for Vg2-elever - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)


Studievalg.no er en frittstående utdanningsportal og dekker private og offentlige utdanningstilbud i Norge og Utlandet.

www.studievalg.no

Sist oppdatert 21.11.2023