Klage på opplæring

Noen viktige prinsipper hvis du vil klage på opplæringen:

Saklig

Legg fram saken på en saklig og skikkelig måte. Ta gjerne med hvordan ting kan gjøres annerledes.

Lavest mulig nivå

Ta opp saken på lavest mulig nivå. Hvis du er misfornøyd med undervisningen i et bestemt fag, ta opp saken med faglærer. Hvis det ikke hjelper, ta opp saken med kontaktlærer. Gå eventuelt videre til avdelingsleder eller rektor.

Skriftlig dokumentasjon

Det kan være lurt å dokumentere forholdene skriftlig.

Sist oppdatert 22.02.2019