Skolehelsetjeneste

COLOURBOX6854125.jpg

Lavterskeltilbud. Åpen dør.

Kontortid:
Mandag kl 1200 - 1500 i partallsuker - Elisabeth Jordheim
Mandag kl 1000 - 1500 i oddetallsuker - Elisabeth Jordheim
Onsdag kl 1000 - 1430 - Ingjerd Kolsvik
Torsdag kl 0900 - 1430 - Ingjerd Kolsvik
Fredag kl 0900 - 1300 - Cathrin Gulstad (ungdomskontakt)

Onsdag og torsdag er det helsesøster med resept rekvisisjonsrettigheter til prevensjon.

Kan kontaktes på mobil eller e-post.

Ingjerd Kolsvik

 
970 42  230

Elisabeth Jordheim

 
412 10 619

Sist oppdatert 10.04.2018