Skolehelsetjeneste

COLOURBOX6854125.jpg

Lavterskeltilbud. Åpen dør.

Kontortid:
I hovedsak vil helsesøster være tilstede mandag til torsdag.

Helsesøster har rekvisisjonsrettigheter til prevensjon.

Ingjerd kan kontaktes på mobil eller e-post, men ikke send personsensitive opplysninger.

Ingjerd Kolsvik

 
970 42  230

Ved sykdom ønsker vi at elever følger anbefalingene fra Folkehelseinstituttet for når elever skal være hjemme fra skolen på grunn av sykdom.
Ved å trykke her kommer du til Folkehelseinstituttets sider.

Sist oppdatert 02.06.2021