Resepsjon

Kontakt oss

Hege Anita Strømmen Ugseth
Kontorleder
74 17 68 42 99 50 99 61
Bjørg Iren Grønli Reitan
Fagarbeider kontor
74 17 67 92 48 03 86 79
Ørjan Stig Ivar Nilsson
Fagarbeider kontor
74 17 67 65 96 04 19 89
Sist oppdatert 02.06.2021