Spesialpedagogisk tjeneste

Spesialpedagogisk tjeneste hjelper elever med særskilte behov og som trenger ekstra tilrettelegging av undervisningen.

Ved Olav Duun videregående skole er det 2 spes.ped. rådgivere. Rådgiverne har kontorsted hos elevtjenesten i 2. etg. i G-bygget

Trefftid: Etter avtale
Bruk telefon eller epost.

Kontakt rådgivere for spesialpedagogisk tjeneste

Gry Gåsvær Buner
Spesialpedagogisk rådgiver
74 17 68 24 90 61 66 36
Marit Aagesen
Spesialpedagogisk rådgiver
74 17 69 14 95 96 48 01
Sist oppdatert 29.05.2020