Spesialpedagogisk tjeneste

Spesialpedagogisk tjeneste hjelper elever med særskilte behov og som trenger ekstra tilrettelegging av undervisningen.

Rådgiverne har kontorsted hos elevtjenesten i 2. etg. i G-bygget

Trefftid: Etter avtale
Bruk telefon eller epost.

Kontakt rådgivere for spesialpedagogisk tjeneste

Marit Aagesen
Spesialpedagogisk rådgiver
74 17 69 14 95 96 48 01
Trine Hedengran
Lektor I med tilleggsutdanning
74 17 84 70 91 82 85 22
Sist oppdatert 04.01.2024