Spesialpedagogisk tjeneste

Spesialpedagogisk tjeneste hjelper elever med særskilte behov og som trenger ekstra tilrettelegging av undervisningen.

Ved Olav Duun videregående skole er det 2 spes.ped. rådgivere. Rådgiverne har kontorsted hos elevtjenesten i 2. etg. i G-bygget

Trefftid: Etter avtale
Bruk telefon eller epost.

Kontakt rådgivere for spesialpedagogisk tjeneste

Gry Gåsvær Buner
Lektor med tilleggsutdanning
74 17 68 24
Marit Aagesen
Adjunkt med tilleggsutdanning
74 17 69 14
Sist oppdatert 29.05.2020