Spesialpedagogisk tjeneste

Spesialpedagogisk tjeneste hjelper elever med særskilte behov og som trenger ekstra tilrettelegging av undervisningen.

Ved Olav Duun videregående skole er det 2 spes.ped. rådgivere. Rådgiverne har kontorsted hos elevtjenesten i 2. etg. i G-bygget

Trefftid: Etter avtale
Bruk telefon eller epost.

Kontakt rådgivere for spesialpedagogisk tjeneste

Sist oppdatert 29.05.2020