Skolens ledelse

Steinar Lio
Rektor
74 17 69 54 95 05 71 12
Linn Aunet Brøndmo
Personalleder
74 17 69 05 97 70 86 54
Arve Kristian Mjønes
Administasjonsleder
74 17 67 81
Bente Formo
Studieleder
74 17 67 87
Kristian Mork
Studieleder idrettsfag
74 17 96 46 95 87 31 47
Olav Andreas Opdal
Studieleder Voksenopplæring og Ambulansefag
74 17 69 27
Roger Strømmen
Studieleder Helse- og oppvekstfag, Design og håndtverk, Service og samferdsel
74 17 69 39 46 16 07 82
Susann Aagård Skotnes
Studieleder musikk, dans, drama og medier og kommunikasjon
74 17 69 57
Trine Pedersen Fagerhaug
Studieleder Studiespesialisering og Påbygg
74 17 69 72
Sist oppdatert 29.05.2020