Skolens ledelse

Kristin Moe
Rektor
74 17 46 10 99 57 38 41
Linn Aunet Brøndmo
Personalleder
74 17 69 05 97 70 86 54
Arve Kristian Mjønes
Administasjonsleder
74 17 67 81 95 10 54 12
Bente Formo
Studieleder Bygg-og anleggsteknikk, Elektro og datateknologi, Teknologi- og industrifag
74 17 67 87 97 97 65 24
Roger Nilsson Strømmen
Studieleder for Informasjonsteknologi og medieproduksjon, Salg, service og reiseliv og Helse- og oppvekstfag
74 17 69 39 46 16 07 82
Olav Andreas Opdal
Studieleder Voksenopplæring og Ambulansefag
74 17 69 27 99 64 59 75
Trine Pedersen Fagerhaug
Studieleder Studiespesialisering og Påbygg
74 17 69 72 90 61 34 85
Susann Aagård Skotnes
Studieleder musikk, dans, drama
74 17 69 57 46 66 91 90
Kristian Mork
Studieleder idrettsfag
74 17 96 46 95 87 31 47

Sist oppdatert 07.03.2022