Skolens ledelse

Steinar Lio
Rektor
74 17 69 54 95 05 71 12
Arve Kristian Mjønes
Administasjonsleder
74 17 67 81
Linn Aunet Brøndmo
Personalleder
74 17 69 05 97 70 86 54
Trine Pedersen Fagerhaug
Studieleder
74 17 69 72
Kjersti Tommelstad
Studieleder studiespesialisering og påbygning
74 17 68 87 91 63 92 31
Susann Aagård Skotnes
Studieleder
74 17 69 57
Kristian Mork
Studieleder idrettsfag
74 17 96 46 95 87 31 47
Bente Formo
Studieleder
74 17 67 87
Roger Strømmen
Studieleder
74 17 69 39 46 16 07 82
Olav Andreas Opdal
Studieleder
74 17 69 27
Sist oppdatert 22.02.2019