Studere i Norge

VILBLI.NO

Oppdatert og kvalitetssikret informasjon om videregående opplæring. vilbli.no gir informasjon om utdanningsprogram, programområder og yrker/kompetanser, i tillegg til informasjon om regelverk, inntakskrav, inntaksregler og søknadsprosedyrer. Det er både generell informasjon og informasjon fra det enkelte fylket.

www.vilbli.no


UTDANNING.NO

En nasjonal nettportal for informasjon om utdanning og yrke, med oversikt over utdanningstilbudet i Norge.

www.utdanning.no


STUDENTUM.NO

Over 4.000 utdanninger fra både høgskoler og universiteter, fagskoler, folkehøgskoler, samt yrkesrettede utdanninger, studier i utlandet, språkreiser, studiekompetanse og nettstudier.

www.studentum.no


SAMORDNAOPPTAK.NO

Til de fleste utdanninger på universitet og høgskoler søker du via Samordna opptak. Du kan sende søknad og se ditt elektroniske vitnemål på Samordna opptak sine nettsider.

www.samordnaopptak.no


STUDIEVALG.NO

En frittstående utdanningsportal og dekker private og offentlige utdanningstilbud i Norge og Utlandet.

www.studievalg.no


TAUTDANNING.NO

Informasjon om de årlige utdanningsmessene «Utdanning & Karriere». Der møter du utstillere fra norske og internasjonale universitet, høgskoler, fagskoler og private skoler, samt folkehøgskoler, videregående skoler, opplæringskontor, ulike organisasjoner og bedrifter.

www.tautdanning.no


VELGRIKTIG.NO

Viser deg mulighetene med realfag

www.velgriktig.no


PRIVATISTWEB.NO

Skal du ta eksamen i fag du ikke har fra før eller forbedre karakterene dine i fag du har tatt eksamen i tidligere må du melde deg opp på privatist-portalen.

InSchool Privatist (visma.no)

Sist oppdatert 12.12.2023