Åpning av skolen

BenMullinsUnsplash.jpg
Illustrasjonsfoto (Foto: Ben Mullins, Unsplash)

Åpning av skolen fra 11. mai!

Vi gleder oss til å ta imot elever på skolen igjen og har forberedt oss grundig slik at det skal være trygt for alle.

Skolen følger alle råd fra helsemyndigheter, skoleeier, bedriftshelsetjeneste og kommuneoverlege. 

Det er viktig at alle setter seg inn i informasjon om hvilke regler som gjelder og hvordan hver enkelt skal forholde seg til disse.

Alle elever som skal ta bussen til skolen skal sette seg inn i smittevernreglene for skoleskyss som dere finner her;
https://www.atb.no/aktuelt/skoleskyss-fra-27-april-article14969-28.html

Alle elever skal forholde seg til smittevernreglene;

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

samt oppslag og merking i skolens lokaler. 

Vi kommer med mer informasjon på vår hjemmeside i løpet av fredag 8. mai.