Selbu videregående skole er fortsatt stengt!

Korona3.JPG

Regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april. Dette betyr at vedtaket om å stenge de videregående skolene i Trøndelag blir forlenget, og at skolene holder stengt til og med 13. april. Perioden kan bli forlenget. 
Selbu videregående skole gjennomfører undervisning via Canvas og andre digitale løsninger så lenge skolen holder stengt. Elever skal holde seg orientert via Canvas og skolens hjemmeside.
Elever som har problemer med PC kontakter skolens IKT-avdeling på telefon 74177667/93250799.
 Vi tar utgangspunkt i vanlig timeplan hver dag – med mindre annet bestemmes på seksjon/avdeling.
Hva som er mulig å få til av nettundervisning vil variere mellom de ulike programområder og fag.
Hver faglærer bestemmer selv hvordan undervisningen organiseres.
Elever får vite i god tid (senest dagen i forveien) hvilke tidspunkt som innebærer innleveringsfrister eller obligatorisk pålogging/deltagelse.
All obligatorisk aktivitet, innleveringsfrister og hjemmearbeid legges i kalenderen på Canvas.
All opplæring og undervisning som blir kommunisert ut til elevene, er obligatorisk.
Ta kontakt med kontaktlærer dersom eleven blir syk, eller det er andre utfordringer.