Informasjon elevfravær

Nå trenger du ikke legeerklæring for å få unntatt fravær av helsegrunner fra fraværsgrensa. Det midlertidige unntaket gjeninnføres.

Les mer i dette informasjonsskrivet:

Informasjon elevfravær