Fraværsregelen

Syk.jpg

Midlertidig endring i dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige grunner: Egenmelding er nå gyldig dokumentasjon

Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Foreldre til elever under 18 år og elever som er myndige, kan nå selv skrive egenmelding. Unntaket fra fraværsreglene gjelder fra 4. mars 2020. Endringen gjelder både for fraværsgrensen i videregående, og for føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående.
Bakgrunnen for dette er at helsepersonell må prioritere annet arbeid, blant annet med koronaviruset. Helsedirektoratet har bedt om at elever ikke oppsøker fastlegen for å få dokumentasjon på fravær av helsemessige grunner. Føringene for fraværsgrensen for øvrig er uendret. Kunnskapsdepartementet har besluttet at unntaket fra dokumentasjonskravet for fravær skal gjelde ut skoleåret 2019/2020.
Fra skolestart høsten 2020 vil de vanlige kravene til dokumentasjon igjen være gjeldende. 

Vi presiserer at elever som er satt i karantene på grunn av koronaviruset, også skal få dette som dokumentert fravær av helsegrunner. Framover må skolene planlegge for at elever i karantene kan jobbe hjemmefra, hvis formen tilsier det. Skolen kan i så fall ut fra en faglig vurdering avgjøre at dette regnes som organisert studiearbeid som ikke gir fravær. 

For øvrig oppfordres alle til å følge med på råd fra helsemyndighetene. 

I forhold til bruk av fraværskoder i Everyday, så betyr det at fravær av helsemessige grunner som er dokumentert med egenmelding fra foreldre til elev under 18 år eller elev som er myndig, fra og med i går (4. mars) registreres med fraværsårsak «Dokumentert». Fraværet vil da unntas fraværsgrensa, men kommer på vitnemålet. Dette følger direkte av den midlertidige forskriftsendringen fra KD.