Organisering av opplæringen uke 1 og 2

digital-undervisning-660.jpg

Siste nytt om organisering av opplæringen i uke 1 – 2 (5. januar – 19. januar)

Vi er nå inne i en periode på to uker som vil være krevende for oss alle. Hvis vi alle tar vårt ansvar i denne perioden kan vi være heldige å få gå over til gult smittevern der alle elever kan være på skolen hver dag etter denne perioden.

Innledningsvis vil vi vise til informasjon om rødt smittevernnivå som dere finner mere informasjon omkring på følgende lenke: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/

 

 

Skolen er åpen de nærmeste dager for elever som trenger å hente nødvendige skolebøker og utstyr. Avtal henting med skolen.

Generelt

  • Elever bør i hovedsak befinne seg på klasserommet med sin kohort eller utendørs.
  • Ved behov for kontakt med lærer foregår som hovedregel på canvas, e-post eller telefon.
  • Sammenslåtte klasser forekommer ikke. Fellesfag for yrkesfag og andre blandede timer med sammenslåtte klasser foregår digitalt. Ny vurdering etter 14 dager.
  • Kantine og bibliotek vil være stengt og alle må ha med mat og drikke til skolen. Ingen skal oppholde seg i disse arealene.
  • Bokskap bør ikke benyttes, de tømmes av den enkelte elev ved første mulighet.

 

Renhold på fellesrom, i klasserom og kontaktflater vil forsterkes i de to kommende ukene.

Hva som gjelder for de enkelte klasser/grupper:

Idrettselever: Har digital undervisning og/eller egentrening

Vg1 STU: Møter på skolen hver dag og skal kun benytte klasserom 181. Bruker inngang mot ungdomsskolen samt toaletter i gang ved inngang til elevtjenesten.

Vg2 STU: Digital hjemmeundervisning i to uker.

Vg3 STU: Digital hjemmeundervisning i to uker

Vg3 PÅB: Delvis digital hjemmeundervisning og fysisk på skolen. Avtales med kontaktlærer. Benytter klasserom 166 når de er på skolen, hovedinngang og toaletter ved siden av ekspedisjon.

Vg1 BAT: Digital hjemmeundervisning mandag, tirsdag og fredag. Er på skolen/i praksis onsdag og torsdag benytter da inngang ved port inn til byggfaghall, klasserom i byggfaghall og toaletter/garderober i 2.etg opp trappa.

Vg2 BA: Digital hjemmeundervisning mandag og fredag. Er på skolen/i praksis tirsdag, onsdag og torsdag benytter da inngang ved port inn til byggfaghall, klasserom i byggfaghall og toaletter/garderober i 2.etg opp trappa.

Vg1 og Vg2 EL: Digital hjemmeundervisning mandag og fredag. Er på skolen tirsdag, onsdag og torsdag benytter inngang ved port inn til avdelingen, klasserom i tilknytning til verksted samt toalett i gang (vg1 og vg2 er samme kohort).

Vg1 HO: Digital hjemmeundervisning mandag og fredag. Er på skolen tirsdag, onsdag og torsdag benytter da inngang ved trapp opp til klasserom 269 og benytter toalett (rom 171) i gang utenfor klasserom 165

Vg2 BU/HE: Digital hjemmeundervisning mandag og fredag. Er på skolen tirsdag, onsdag og torsdag benytter da inngang ved trapp opp til klasserommene 243 og 245. Skal benytte toaletter utenfor klasserommene.

NB! Alle må forholde seg til skilting på dører i denne perioden