Covid-19 info 14.12

Korona+1+m1.png

 

Plan for rødt nivå Selbu videregående skole

Så lenge viruset sirkulerer i samfunnet, kan sykdom forekomme; det er ikke mulig å forhindre alle nye tilfeller. Det betyr at det kan komme smitte inn i skolen, men tiltakene beskrevet her vil begrense smittespredning. Det er viktig å ikke legge skyld på enkeltpersoner.

Formålet med rådene er å hindre spredning av covid-19. De tre grunnpilarene for å hindre smittespredning er:

 • Syke personer skal ikke være i på skolen

 • God hygiene

 • Redusert kontakt mellom personer

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.

Det er utarbeidet en trafikklysmodell til bruk i skoler og Selbu vgs innretter sine tiltak ut fra denne:

 

En overordnet målsetning er at vi skal legge til rette for mest mulig skole for flest mulig

Spesifikke tiltak for Selbu vgs på rødt nivå:

• Sammensatte undervisningsgrupper vurderes og avklares med leder

• Forsterket renhold på toalett og kontaktflater

• Innganger, klasserom og toaletter fordeles mellom klassene

• Ha munnbind og hurtigtester tilgjengelig

• Registrering av besøkende

• Det skal være minst en meters avstand i alle situasjoner (undervisningssituasjoner kan avvike)

• Stenge av sitteplassene i kantina

• Timeplanen skal i størst mulig grad følges (enten via nettet eller på skolen)

• Når klassene er på skolen deles de i mindre grupper som sitter på hvert sitt rom.

• Elevene må oppholde seg i størst mulig grad på klasserommene

• Kroppsøving benytter ikke hall og garderober, men finner gode alternativer

• Elever oppfordres til å gå ut for å bevege seg mellom byggene på skolen

• Ansatte kan ha hjemmekontor, hvis det er hensiktsmessig

• Lav terskel for å være hjemme

• Munnbind er ikke påbudt.