Velkommen til nytt skoleår!

Selbu vgs.png

Vi starter mandag 17. august! Oppdatert 14.08.20

Her kan du lese informasjonsskriv fra skoledirektøren i Trøndelag fylkeskommune vedrørende årets skolestart.

Oppmøte første skoledag mandag 17. august 2020 
Alle elever møter i skolegården til kl.08.30
Etter en kort velkomsthilsen fra rektor skal alle Vg1-elevene samles i kantina.

Alle de andre elevene går til følgende klasserom:
Vg2 Byggteknikk:                                                                    Rom 162
Vg2 Elenergi                                                                           Rom 142
Vg2 Helsefagarbeider:                                                            Rom 243
Vg2 Barne- og ungdomsarbeider:                                           Rom 245
Vg2 Studieforberedende:                                                        Rom 182
Vg3 Studieforberedende:                                                        Rom 183
Vg3 Påbygg:                                                                           Rom 166

Vi ønsker deg velkommen som elev ved Selbu videregående skole skoleåret 2020-2021. Vi forventer at det blir et skoleår med fokus på læring, og at vi i fellesskap skal skape et godt skolemiljø. For å lykkes med dette må samspillet skje med respekt for hverandre og for fellesskapet. Vi vil i løpet av skoleåret ha fokus på vår visjon; Vi skaper historie ved å være nær og lærende. Dette gjør vi ved å legge vekt på våre verdier; Åpen, Nysgjerrig, Modig, Ansvarlig og Tydelig.

De ansatte på skolen er innstilt på å gi deg en så god opplæring som mulig, og å sette fokus på tilpasset opplæring. For å nå våre mål må skolehverdagen gjennomføres i ordnede former. Det er felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag. Skolen har i tillegg felles kjøreregler for skolen. Disse to dokumentene viser hva som skal til for at vi skal lykkes med å få gode skolehverdager for alle involverte parter. Dette kan du lese mere om, ved å gå inn på skolens hjemmeside.

Alle elever i videregående opplæring får låne lærebøker på skolen. Bøkene må tas godt vare på, og skal leveres inn ved slutten av skoleåret.

For å få til et godt samarbeid med hjemmene blir det invitert til foreldremøte. Særskilt invitasjon kommer senere, men foreløpig er foreldremøtet for Vg1- og Vg2-elever planlagt til uke 36, dvs. to uker etter skolestart. Ta ellers kontakt med skolen så snart det er noe du lurer på eller ønsker å melde tilbake om. Slik kan vi i fellesskap utvikle den gode skole.

Første skoledag for alle elever er mandag 17. august med oppstart klokka 08.30. På grunn av krav om smittevern, vil oppstarten organiseres litt annerledes enn tidligere år. Mer om dette kommer i løpet av uke 33 på skolens hjemmeside Første skoledag varer fram til klokka 14.00.

Vi ber om at du gir melding til skolen dersom du skulle bli forhindret fra å møte opp første skoledag.

Første skoledag vil bli brukt til noen praktiske gjøremål som utdeling av lærebøker og orientering om timeplanen i tillegg til at vi skal være i gang med opplæringen. Alle elevene får også sitt eget bokskap, men du må selv ordne med hengelås på skapet. Videre vil kontaktlærerne orientere dere om ordningene for slikt som søknader om permisjon, egenmeldinger ved sjukdom og ordensreglementet.

Skoledagen varer fra 08.30 til 15.45 alle dager unntatt fredag, da avsluttes dagen klokka 14.00.

Det kan bli noen fritimer i skoleuka, men dette er regulert i timeplanen. Skolen forbeholder seg retten til å justere timeplanen innenfor skoledagens fastsatte lengde (08.30 – 15.45 unntatt fredag).

Skolebussene går klokka 14.15 og 15.55.

Skolens kantine er åpen også første skoledag til de vanlige åpningstidene 10.00-10.30 og 11.30 -12.30.

Skoleruta finner du på skolens hjemmeside. Der finner du også annen nyttig informasjon om skolestart, når det nærmer seg. Det er høstferie i hele uke 41, siste skoledag før jul er tirsdag 22. desember og vi starter opp igjen mandag 4. januar. Vinterferie får du i uke 8 og siste skoledag før sommerferien 2021 er fredag 18. juni.

Oppdatert informasjon om Corona-tiltak vil komme på vår hjemmeside før skolestart / uke 33.

Vi ønsker deg velkommen til ett nytt, hyggelig og lærerikt skoleår!  

Vennlig hilsen
Svein Ove Dyrdal, rektor

 

Praktiske ting du må ta stilling til/gjøre før skolestart: 

Digital postkasse:
Hvis du ikke allerede har en digital postkasse, må du snarest opprette en. Mye viktig informasjon fra skolen og Lånekassen vil bli sendt via denne. Foresatte må opprette elektronisk postkasse for elever under 18 år. For nærmere informasjon se: http://www2.norge.no/velg-digital-postkasse 

Lån/stipend
Som elev med ungdomsrett har du rett på utstyrsstipend. Stipendets størrelse er avhengig av hvilket utdanningsprogram du tar. Du må selv søke om stipendet, på https://www.lanekassen.no
Når søknaden er behandlet og du har møtt til skolestart vil avtalen bli sendt til deg. 

Elev-PC
Som ny elev høsten 2019 vil du ha to valgmuligheter
Valg A – ta med din egen datamaskin, valg B – Kjøp en PC av fylkeskommunen. Det er viktig at du gjør dette så snart som mulig slik at du har PC klar til første skoledag!
https://www.trondelagfylke.no/elevpc 

Skoleskyss:
Det er eleven selv som skal søke om skoleskyss. Hvis du bor mer enn 6 km fra skolen har du rett på skyss, og må søke her:
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss/
Dette gjelder alle elever, altså selv om du hadde gyldig busskort i fjor!
Hvis du hadde busskort i fjor skal du bruke dette, ved nybestilling av kort vil det tilkomme gebyr.