Skolen er stengt inntil videre!

DJI_0023Edit3.jpg

Viktig informasjon til elever ved Åfjord videregående skole.

Skolen er stengt inntil videre!

Opplæringen vil fra fredag 13. mars foregå via nettbaserte tjenester. Alle elever skal derfor ha tatt med seg nødvendig utstyr som lærebøker, pc m.m. hjem. Det vil være mulig å hente glemt utstyr fredag 13. mars. Alle hybelboere bes reise hjem!

OPPLÆRING PÅ NETT (FJERNUNDERVISNING)

Som elev skal du forholde deg til følgende:

Opplæringen vil i sin helhet foregå over nett, og du vil ha en helt «normal» skoledag gjennom fjernundervisning.

  • Du følger den vanlige timeplanen, om ikke annen beskjed blir gitt.
  • Du starter hver time med å gå inn i Canvas på det faget som står på timeplanen. Her vil læreren legge ut en beskjed over hva som skal skje i denne timen.
  • I Canvas er det mulig å sette opp en Konferanse hvor lærer og elever kan kommunisere sammen.
  • Lærerne ser når du er logget på canvas.
  • Ikke leverte oppgaver/arbeidskrav innen frist fører til merknad.
  • Det er sannsynlig at planlagte vurderingssituasjoner endres for å tilpasses fjernundervisning.
  • Du må sørge for at IKT-utstyret er rigget hver dag. Har du ikke tilgang til nett hjemmefra må du gi beskjed til kontaktlæreren din. Det er en fordel at du også er tilgjengelig på mobiltelefon. Husk å ha ladet og oppdatert utstyret.
  • Vær oppmerksom på at meldinger kan komme på e-post, sms eller chat.

Dette er en krevende opplæringssituasjon og det blir derfor viktig at du som elev følger opp arbeidet ditt. Det krever struktur og at du motiverer deg selv til å gjøre denne jobben.

Alle elever må holde seg oppdatert på skolens hjemmeside.

Lise Henriksen rektor ved Åfjord videregående skole.