Særskilt tilrettelagt opplæring (STO)

Skolen tilbyr et individuelt tilrettelagt opplæringstilbud til elever som har behov for det. Vårt hovedmål på STO er, i størst mulig grad, å gjøre elevene rustet på veien videre etter videregående og ut i voksenlivet.

STO har en egen base ved skolen som er lett tilgjengelig og godt tilpasset elevene. Her er det mulighet for skjerming og ro for de som har behov for det, samt god tilgang til fellesarealer og samhørighet med resten av skolemiljøet.
På STO har alle elevene egne individuelle opplæringsplaner (IOP) og i samarbeid med foresatte setter vi sammen opplæringsmål ut fra elevenes interesser, utvikling, forutsetninger og behov.
Vi øver mye på selvstendighet, selvbestemmelse og evne til å kunne formidle egne behov. Dette er viktige ferdigheter å ha med seg inn i voksenlivet, både i jobb og i fritid.
STO har fokus på praktisk arbeid og fysisk aktivitet. Vi har blant annet ukentlig aktivitetsdag der vi ofte er ute på tur. Vi har også basseng, elevbedrift, hverdagslivstrening i bolig og mat og helse. Vi jobber med å bli kjent med lokalsamfunnet og nærmiljøet vårt, og samarbeider med næringslivet for å få inn arbeidstrening som en del av skolehverdagen.
Hvert år endres tilbudet på STO med ulike aktiviteter og timeplan, alt etter hvilke elever som går på skolen vår.

Sist oppdatert 14.02.2023