Frist for å søke i Lånekassen

Lanekassen.no

Søk innen 15. mars dersom du vil ha støtte fra Lånekassen for vårsemesteret 2019. Dette gjelder ikke de som har søkt støtte for hele året.