Helse- og Oppvekstfag (HO)

hands-g8eac720cc_1920.jpg

Helse- og oppvekstfag – en bransje i utvikling og som trenger folk!


Byåsen vgs tilbyr både vg1 og vg2 innen helse- og oppvekstfag. Hos oss kan du gå i to år.
Etter fullført vg1 tilbyr vi:

 • Barne- og ungdomsarbeiderfag
 • Helsearbeiderfag

Begge utdanningsløpene innebærer to år i skole og to år som lærling.

Lurer du på om utdanning innen helse- og oppvekstfag vil passe for deg?
Vi tenker at HO passer for deg som:

 • Ønsker et sosialt yrke
 • Trives du sammen med andre
 • Trives med å gi omsorg til andre
 • Har overskudd til å gi omsorg til andre
 • Liker at ingen arbeidsdager er like og som trives der ting skjerPå vg1 vil du ha programfagene

 • Helsefremmende arbeid
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Yrkesliv

Og fellesfagene

 • Matematikk
 • Engelsk
 • Naturfag
 • Kroppsøving


I tillegg vil du ha faget Yrkesfaglig fordypning (YFF). I dette faget vil du være utplassert i bedrift i en dag pr. uke gjennom hele skoleåre
Du skal ha 35 timer undervisning pr uke, og skoledagen varer fra 08.00 – 15.30. En dag i uka slutter du litt før.
Vi på HO er opptatt av at alle elever skal trives. At du finner deg til rette på skolen er viktig for både deg og for oss, og skolestarten er derfor litt annerledes. Vi setter av tid til å bli kjent med deg gjennom leker, praktiske øvelser, turer og samtaler.
Vi arbeider ofte praktisk med programfagene (helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling og yrkesliv). Å arbeide praktisk med faget kan f. eks bety at vi

 

 • Drar på uteskole eller arbeider med fysisk aktiv læring
 • Jobber med gruppearbeid eller prosjektarbeid
 • Inviterer en barnehage i nærheten til besøk i klassen
 • Drar på besøk til eldre på et sykehjem eller et dagsenter
 • Lager mat/måltider på kjøkkenet
 • Øver praktisk på demorommet
 • Bruker VR - briller

Vi er opptatt av at du skal få lære på den måten som fungerer best for deg. Det å lære tenker vi handler mye om å trives med arbeidsmåtene. Du kan derfor velge arbeidsmåte i programfag i 4 uketimer hos oss – vi kaller disse timene for «fokustimer». Vi har 4 fokustimer der du får fordypet deg i varierte arbeidsmåter:

Du kan velge mellom 4 fokustimer:

 • Camp matglede – her er matgleden inngang til å lære teorien, matgleden finner du ved bålet, ved grillen og på skolekjøkkenet
 • Kreativitet, media og formidling – her vil du lære teori gjennom formingsaktiviteter, lage videoer og korte filmer, fotografere mm
 • Trening og bevegelse – her vil du bruke kroppen aktivt for å lære; f.eks. gjennom egenaktivitet, å lage håndball/fotballskole for barn, lage treningsprogram for eldre m.m.
 • Glede andre – her er vil variasjonen i læremåte være stor! Det handler om å gjøre noe som gleder og hygger andre, både små mellomstore og eldre.

Liker du leik, spøk og moro?
Liker du aktiviteter ute året rundt?
Ønsker du å gjøre en forskjell for barn- og unge?
Etter vg1 kan du søke vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag hos oss.
Som barne- og ungdomsarbeider blir du kvalifisert til å arbeide med barn og unge i alderen 0-18 år.

Aktuelle arbeidsplasser kan være

 • Barnehage
 • Skolefritidsordning
 • Barneskole, ungdomsskole, videregående skole
 • Fritidsklubber
 • Botiltak
 • Andre institusjoner for barn og unge


Om vg2
På vg2 vil du ha programfagene

 • Pedagogisk arbeid
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Yrkesliv

Og fellesfagene

 • Norsk
 • Samfunnsfag
 • Kroppsøving

I tillegg vil du ha faget Yrkesfaglig fordypning – i dette faget vil du være utplassert i bedrift i en dag pr uke gjennom hele skoleåret. Mulig utplasseringsplass kan være barnehage, SFO eller fritidsklubb/ungdomsklubb.


Hvordan er skoledagene på vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag (BUA):
Du skal ha 35 timer undervisning pr uke, og skoledagen varer fra
08.00 – 15.30. En dag i uka slutter du litt før.

Vi jobber med å legge til rette for en virkelighetsnær opplæring. Det vil si at det vi vet møter deg når du søker læreplass, det skal du lære på skolen hos oss. Vi har ofte besøk fra skoler, fritidsklubber og barnehager i klassen, og klassen er ofte på besøk til arbeidsplasser i nærmiljøet. Innimellom tar også klassen med seg læringsarbeidet på uteskole – det hender at teori læres best ute.

Etter fullført vg2, kan søke læreplass. Da arbeider du som læring i 2 år (med lønn) før du melder deg opp til fagprøve.
Du kan også søke allmennfaglig påbygging etter vg2, eller ta påbygg etter at du har bestått fagprøven.
Dersom du etter hvert tenker at du ønsker bygge på utdanningen som fagarbeider, kan du søke videreutdanning innenfor Fagskolen. Fagskolen har flere ulike videreutdanningstilbud for ansatte i helse- og oppvekststbransjen.

Vil du yte omsorg for andre?
Har du overskudd til å pleie og hjelpe andre?
Liker du mennesker?
Har du et ønske om å bidra med livsglede for andre?
Etter vg1 kan du søke vg2 helsearbeiderfag hos oss.
Som helsefagarbeider blir du kvalifisert til å arbeide med barn og unge i alderen 0-100 år.

Aktuelle arbeidsplasser kan være.

 • Helse- og velferdssenter
 • Sykehus
 • Rehabiliteringssenter
 • Bofellesskap
 • Dagsenter for eldre og funksjonshemmede
 • Hjemmebasert omsorg
 • Institusjoner som asylmottak og barnehjem
 • Rus- og psykiatrisk omsorg


Om vg2
På vg2 vil du ha programfagene

 • Helsefremmende arbeid
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Yrkesliv

Og fellesfagene

 • Norsk
 • Samfunnsfag
 • Kroppsøving


I tillegg vil du ha faget Yrkesfaglig fordypning – i dette faget vil du være utplassert i bedrift i  3 dager pr. uke i deler av skoleåret. Mulig utplasseringsplass kan være helse- og velferdssenter, hjemmebasert omsorg, dagsenter og bofellesskap.

Hvordan er skoledagene på vg2 helsearbeiderfag (HEA):
Du skal ha 35 timer undervisning pr uke, og skoledagen varer fra 08.00 – 15.30. En dag i uka slutter du litt før.
Vi jobber med å legge til rette for en virkelighetsnær opplæring. Det vil si at det vi vet møter deg når du søker læreplass, det skal du lære på skolen hos oss slik at du er godt forberedt. Gjennom varierte og praktiske opplæringsmåter vil du lære om ulike sykdommer og om forebyggende helsearbeid, du vil lære om medikamenter, hygiene, samarbeid, etikk og brukermedvirkning – for å nevne noe.
Å arbeide praktisk med faget kan f. eks bety at vi  

 • Øver på praktisk stell i sykeseng på demo-rommet
 • Øver på å ta blodtrykk og blodsukker
 • Jobber med ergonomi
 • Har gruppe- eller prosjektarbeid
 • Har rollespill
 • Lager diettkost på kjøkkenet
 • Øver på samtaler med demente og syke
 • Drar på ekskursjon til bedrifter i nærheten


Etter fullført vg2, kan søke læreplass.
Da arbeider du som læring i 2 år (med lønn) før du melder deg opp til fagprøve.
Du kan også søke allmennfaglig påbygging etter vg2, eller ta påbygg etter at du har bestått fagprøven.
Dersom du etter hvert tenker at du ønsker bygge på utdanningen som fagarbeider, kan du søke videreutdanning innenfor Fagskolen. Fagskolen har flere ulike videreutdanningstilbud for ansatte i helse- og oppvekstbransjen.

Sist oppdatert 06.11.2023